Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/59736/1617/26-10-1980 - ΦΕΚ 1226/Β/25-11-1980
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως οικισμού Μαρουλή Ρεθύμνης ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον οικισμό Μαρουλή Ρεθύμνου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, επιδή διατηρεί το αρχιτεκτονικό χρώμα, το αντιπροσωπευτικό των τάσεων που δημιουργήθηκαν στην Κρήτη και μετά την Ενετοκρατία. Χαρακτηριστικοί επίσης είναι οι Ενετικοί πύργοι και τα μεγάλα κτηριακά συγκροτήματα με τους μνημειώδεις πυλώνες, όπως και τα κρητικά σπίτια που εντάσσονται γενικότερα στην Αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική".

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παραδοσιακός οικισμός Μαρουλά
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Μαρουλά
Μαρουλάς
Οικιστικά Σύνολα