Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2386/57155/3-11-1979 - ΦΕΚ 1159/Β/29-12-1979
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικού τόπου της Ανω Πόλης Κυπαρισσίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο τόπο την Ανω Πόλη Κυπαρισσίας με τα όρια που σημειώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς ιστορίας της αρχιτεκτονικής με τον έντεχνο συνδυασμό παραδοσιακής και νεοκλασσικής μορφολογίας των οικοδομημάτων (σαχνισιά, ξύλινες νεοκλασσικές παραστάδες και γείσο, αετώματα, μπαλκόνια με μεταλλικά φουρούσια, ημικυκλικά τόξα από λαξευτή πέτρα κ.λ.π. Το παραδοσιακό αυτό σύνολο έχει μεγάλη σημασία για την πόλη της Κυπαρισσίας, γιατί αποτελεί ζωντανή απόδειξη της οικιστικής συνέχειας της ιστορικής αυτής πόλης που οικοδομήθηκε μετά τις καταστροφές του απελευθερωτικού αγώνα."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 06-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ανω Πόλη Κυπαρισσίας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Κυπαρισσίας
Κυπαρισσία
Συστήματα Ύδρευσης
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Κρήνες
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια