Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ07/44205/1920/16-11-1987 - ΦΕΚ 714/Β/10-12-1987
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του λόφου Βουνάκι περιοχής Αηγιαννάκη Μεσσηνίας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής, κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο τον λόφο Βουνάκι, στον Αηγιαννάκη Μεσσηνίας, σύμφωνα με το απόσπασμα χάρτη που συνοδεύει την Απόφαση, δεδομένου ότι στην περιοχή έχουν εντοπισθεί λείψανα οχύρωσης, θεμέλια από σπίτια και πιστεύεται πως στη θέση αυτή τοποθετείται ο αρχαίος Αυλών, που αναφέρει ο Παυσανίας (Παυσανίας, Μεσσηνιακά σελ.210, σημ.3).
Τα όρια της κήρυξης σημειώνονται με έντονη μαύρη γραμμή στο απόσπασμα χάρτη και καθορίζονται ως εξής:
Ανατολικά: από το σημείο Α, όπου υπάρχει γεφύρι, έως το γεφύρι Β, όπου υπάρχει άλλο γεφύρι, ο δημόσιος δρόμος Πύργου - Κυπαρισσίας. Βόρεια: από το σημείο Α ακολουθείται η γραμμή χαράδρας έως και την ακτή (σημείο Δ').
Νότια: από το σημείο Β ακολουθείται η γραμμή χαράδρας έως και την ακτή (σημείο Γ'). Δυτικό όριο είναι η θάλασσα (σημεία Γ' Δ')."

Κ.Ν. 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος στην περιοχή Βουνάκι
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΑΥΛΩΝΟΣ
Ελαίας
Αγιαννάκης
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα