Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/26883/1680/12-7-1988 - ΦΕΚ 540/Β/1-8-1988
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του Αρχοντικού Χατζηαργύρη στην Άλλη Μεριά Πηλίου, ιδιοκτησίας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζεται ως έργο τέχνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1469/50, "περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830" το Αρχοντικό Χατζηαργύρη στην Άλλη Μεριά Πηλίου, ιδιοκτησίας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, διότι αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα αρχιτεκτονικής, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα στην περιοχή του Πηλίου".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχοντικό "Χατζηαργύρη" στην Άλλη Μεριά Πηλίου, ιδιοκτησίας ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ
Άλλης Μεριάς
Άλλη Μεριά
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια