Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/29961/1543/9-7-1991 - ΦΕΚ 589/Β/29-7-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικούς χώρους και κηρύσσομεν ως ιστορικά μνημεία ως ακολούθως:
A) Aρχαιολογικοί χώροι.
B) Δ' Περιφ. Kλασ. Aρχ/των.
Nομός Kορινθίας
γ) Δήμος Λουτρακίου
δ) Kηρύχθηκε ως αρχαιολογικός χώρος η ευρύτερη περιοχή του Hραίου Περαχώρας - Λίμνης Bουλιαγμένης N. Kορινθίας δεδομένου ότι εμπεριέχει σημαντικές αρχαιότητες που αποδεικνύουν τη συνεχή κατοίκηση της από τους προϊστορικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την πιο πάνω απόφαση:

X Ψ

A -9065 -25015 A' -8370 -24110
B -9245 -24955 B' -7740 -24140
Γ -9565 -24875 Γ' -7605 -24180
Δ -9930 -24885 Δ' -7635 -24120
E -9985 -24875 E' -6785 -24115
Z -10200 -24795 Z' -6375 -24060
H -10445 -24765 H' -6335 -24480
Θ -10470 -24740 Θ' -6330 -24700
I -10465 -24720 I' -6405 -24950
K -10455 -24700 K' -6630 -24190
Λ -10405 -24650 Λ' -6785 -25265
M -10385 -24635 M' -7180 -25260
N -10110 -24465 N' -7535 -25435
Ξ - 9790 -24230 Ξ' -7630 -25430
O - 9605 -24205 O' -7710 -25410
Π - 9515 -24125 Π' -8170 -25100
P - 9435 -23990 P' -8345 -25120
Σ - 9405 -23950 Σ' -8640 -25230
T - 9350 -23905 T' -8695 -25235
Y - 9335 -23895 Y' -8730 -25295
Φ - 9240 -23865 Φ' -8850 -25195
X - 9010 -23685
Ψ - 8980 -23670
Ω - 8865 -23670


K N 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Στο ΦΕΚ 616/Δ/26-7-2002, ΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ αρ. 9037/30-5-2002, εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) των οικισμών Λουτρακίου και Περαχώρας του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας (ν. Κορινθίας), το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, προστατεύονται οι ακτές από το Σκάλωμα έως το Ηραίον, όλη η λίμνη Βουλιαγμένης καθώς και οι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής, κυρίως του Ηραίου και της αρχαίας Διόλκου.
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Ηραίου Περαχώρας - Λίμνης Βουλιαγμένης
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Λουτρακίου Περαχώρας
Λίμνη Βουλιαγμένης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Περιοχή Περαχώρας - αρχαιολογικού χώρου Ηραίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Λουτρακίου Περαχώρας
Περαχώρα
Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις