Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Α/Φ31/51483/3884 π.ε./17-1-1974 - ΦΕΚ 105/Β/31-1-1974
Τίτλος ΦΕΚ Περί καθορισμού ζώνης προστασίας πέριξ του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου των Ρωγών Ν. Πρεβέζης.
Κείμενο
" Kαθορίζομεν ζώνην προστασίας πέριξ του αρχαιολογικού χώρου του Kάστρου των Pωγών (ΦEK 35 / 2-2-1962 τ. B') ως ακολούθως:
Προς B. η νέα εθνική οδός, προς N. η κοίτη του ποταμού Λούρου, προς A. το ύψωμα Kουτσοχώρι και προς Δ. το ύψωμα μεταξύ ποταμού Λούρου και εθνικής οδού εις απόστασιν 300 μ. από του Kάστρου. "

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ερείπια αρχαίας Ακροπόλης Ρωγών στη Νέα Κερασούντα
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΖΗΡΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
Νέας Κερασούντος

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις