Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2870/39984/4-10-1990 - ΦΕΚ 674/Β/24-10-1990
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Μεσσοχωρίου στο Ν. Μεσσηνίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Μεσοχωρίου, στο Νομό Μεσσηνίας, διότι είναι χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής σχολείου των πρώτων μετεπαναστατικών χρόνων της χώρας και σημείο αναφοράς για την κοινωνικοϊστορική εξέλιξη των κατοίκων της περιοχής".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Ν 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-04-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο Δημοτικού Σχολείου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΥΛΟΥ
Μεσοχωρίου
Μεσοχώριον
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας