Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/49184/3564π.ε./5-2-2002 - ΦΕΚ 183/Β/20-2-2002
Τίτλος ΦΕΚ Επέκταση κήρυξης θαλάσσιου αρχαιολογικού χώρου Μεθώνης, Ν. Μεσσηνίας.
Κείμενο
"Συμπληρώνουμε την υπ' αρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/13044/ 638/14.3.96 Υ.Α. (ΦΕΚ 212/τ.Β/2.4.96) με την οποία κηρύχθηκε η παραλιακή και θαλάσσια έκταση του Όρμου Μεθώνης ως αρχαιολογικός χώρος και επεκτείνουμε τα όρια του.
Ως εκ τούτου το σύνολο της κηρυσσόμενης θαλάσσιας περιοχής της Μεθώνης Ν. Μεσσηνίας οριοθετείται στα συνημμένα διαγράμματα, σε κλ. 1:5.000 της ΓYΣ από τα σημεία Α, Β, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Α όπου Ξ-Α ακολουθεί την γραμμή αιγιαλού και η Α-Β ταυτίζεται με την αντίστοιχη που αναφέρεται στην υπουργική απόφαση υπ' αρ.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/13044/638/14.3.1996 (ΦΕΚ 212/τ.Β/ 2.4.96).

Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν στα ακόλουθα ζεύγη συντεταγμένων:

Σημείο Χ Ψ
Α -22930 +7430
Β -22960 +7265
Η -23225 +7105
Θ -23265 +6733
Ι -23525 +6650
Κ -23785 +6747
Λ -23830 +7195
Μ -24122 +8105
Ν -24205 +8305
Ξ -24015 +8465
Εντός της περιοχής του αρχαιολογικού χώρου συμπεριλαμβάνονται ο καταποντισμένος προϊστορικός (μεσοελλαδικός οικισμός) ο αρχαίος και μεσαιωνικός λιμενοβραχίονας, τα κατάλοιπα ξύλινης πασσαλόπηκτης προβλήτας, τα ναυάγια μεσαιωνικών χρόνων, διάσπαρτα μεμονωμένα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, καθώς και το θαλάσσιο περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου του κηρυγμένου (ΦΕΚ 163/τ.Β/28.3.1985) Φρουρίου της
Μεθώνης."

ΚΝ 5351/1932
Ν. 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Τ.Α/81)
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-11-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Θαλάσσιος Αρχαιολογικός Χώρος Όρμου Μεθώνης
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΜΕΘΩΝΗΣ
Μεθώνης

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα