Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/31184/851/12-7-1996 - ΦΕΚ 645/Β/30-7-1996
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός του Πύργου ιδιοκτησίας Αναστασίου Γουδέλη στο Καρυοβούνι, επαρχίας Καλαμάτας, Νομού Μεσσηνίας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Πύργο ιδιοκτησίας Αναστασίου Γουδέλη που βρίσκεται στην Κοινότητα Καρυοβούνι, επαρχίας Καλαμάτας του Νομού Μεσσηνίας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με ζώνη προστασίας 15 μέτρων γύρω του.
Ο τριώροφος πύργος - σήμερα ημιερειπωμένος - έχει τετράγωνη κάτοψη και τοιχοποιία, που συνίσταται από ημιλαξευμένους λίθους, με ίχνη επιχρίσματος και στην εξωτερική πλευρά.
Τα παράθυρα είναι τοξωτά με πώρινα πλαίσια και κεραμική ταινία στα τόξα. ( Στο πάχος της τοιχοποιίας σχηματίζονται ερμάρια).
Στην επιφάνεια του πύργου διακρίνονται πολεμότρυπες.
Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική, την τοιχοποιία και τα επί μέρους μορφολογικά του στοιχεία,
ο ανωτέρω πύργος χρονολογείται στον 18ο αιώνα".
Κ.Ν. 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πύργος ιδιοκτησίας Γ.Γουδέλη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρυοβουνίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι