Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/29426/924/22-6-2001 - ΦΕΚ 876/Β/9-7-2001
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη της περιοχής «Λίμνη του Παπά» του Δήμου Μεθώνης Νομού Μεσσηνίας, ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο
α) την νησίδα Πάνω ή Μεγάλο Νησακούλι (το βορειότερο νησί της περιοχής) του ακρωτηρίου Πυργάκι, καθώς και
β) την απέναντι χερσαία περιοχή γνωστή ως «Λίμνη του Παπά», μέχρι τον ορμίσκο Πυργάκι, του Δήμου Μεθώνης επαρχίας Πυλίας του νομού Μεσσηνίας.
1. α) Τα όρια του αρχαιολογικού χώρου της νησίδας καθορίζονται από την θάλασσα.
2. β) Τα όρια του χερσαίου αρχαιολογικού χώρου καθορίζονται από τα σημεία ΑΒΓΔΕΑ, όπου το τμήμα ΕΑ ακολουθεί την γραμμή του αιγιαλού, τα δε σημεία ΑΒΓΔΕ έχουν συντεταγμένες:

ΣΗΜΕΙΟ Χ Ψ

Α -24190 +9295
Β -24120 +9295
Γ -24120 +9680
Δ -24280 +9680
Ε -24280 +9615

όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο διάγραμμα κλίμακας 1: 5000 της ΓΥΣ ΠΥΛΟΣ 7264/6.

Α) Στην ανατολική ακτή της νησίδας Πάνω ή Μεγάλο Νησακούλι (το βορειότερο νησί) υφίστανται λείψανα κτισμάτων που χρονολογούνται στους μεταβυζαντινούς χρόνους. Στην περιοχή όπου υπάρχει φυσικό φρέαρ με γλυφό νερό το οποίο χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, εντοπίζονται επίσης προϊστορικά όστρακα και λίθινα εργαλεία.
Β) Στο υψηλότερο σημείο του ακρωτηρίου «Πυργάκι» που διαμορφώνεται νότια από την «Λίμνη του Παπά» σώζεται σε ύψος 2.5 μέτρων φρυκτωρία, η οποία χρονολογείται στους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους. Πρόκειται για κυκλικό κτίσμα από ημίεργους λίθους και ασβεστοκονίαμα, με παρεμβολή οστράκων. Ο χώρος είναι διάσπαρτος από όστρακα κεραμικής προηγούμενων περιόδων (προϊστορικά, ελληνιστικά, ρωμαϊκά)."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Βλ. σύνδεση δελτίου.
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Νησίδας Πάνω ή Μεγάλο Νησακούλι
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΜΕΘΩΝΗΣ
Μεθώνης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Λίμνη του Παπά"
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΜΕΘΩΝΗΣ
Καινούργιου Χωρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή "Λίμνη του Παπά"
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΜΕΘΩΝΗΣ
Μεθώνης

Αμυντικά Συγκροτήματα
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις