Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/49585/1957/9-11-1998 - ΦΕΚ 1220/Β/30-11-1998
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη παλαιού τμήματος οικισμού Μαχαιρών επαρχίας Αποκορώνου Νομού Χανίων ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε το παλαιό τμήμα του οικισμού Μαχαιρών, επαρχίας Αποκορώνου, νομού Χανίων, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με όρια τα σημειούμενα στο υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα με τα σημεία αρ. 1-8.
Ο οικισμός αναφέρεται το 1577 από τον Fr. Βarοzzi ως Μaghierus και ανήκει στην επαρχία Αποκορώνου, ενώ το 1583 δίδεται η πληροφορία από τον Καστροφύλακα ότι ο οικισμός Μachierus έχει 84 κατοίκους και οφείλει 39 αγγαρείες. Επίσης, το 1630 αναφέρεται από το Fr. Βasilicata οικισμός Μachierus.
Τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των σπιτιών είναι απλά με βασικό στοιχείο την κλειστή εσωτερική αυλή. Οι λιθοδομές των σπιτιών καλύπτονται με επιχρίσματα από τα οποία ξεχωρίζουν μόνο τα λαξευτά πέτρινα πλαίσια των ανοιγμάτων (θυρών και παραθύρων). Χαρακτηριστικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής της όψιμης Βενετοκρατίας σε λαξευτές αντηρίδες απαντούν κυρίως στις γωνίες των κτηρίων.
Το σύνολο των κτισμάτων του οικισμού των Μαχαιρών που χρονολογούνται τους 18o - 19ο αι. προσφέρουν μια ιδιαίτερη εικόνα παραδοσιακού οικισμού και είναι αποτέλεσμα των φυσικών, κοινωνικών και ιστορικών συνθηκών της εποχής.
Τα όρια του παλαιού τμήματος του οικισμού σημειώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με τη συνεχή γραμμή και τους αριθμούς 1-8 που αντιστοιχούν στις εξής ιδιοκτησίες: 1. Χαραλαμπάκης Αντώνης του Κων/νου, 2. Χαραλαμπάκη Σοφία, 3. Χαραλαμπάκης Αντώνης του Νικολάου, 4. Κελαϊδής Μανώλης, 5. Παπαδομανωλάκης Δημήτρης, 6. Μπριτσάκης Κώστας, 7. Χαραλαμπάκης Κώστας, 8. Παπαδομανωλάκης Κώστας. Εντός των ορίων αυτών ασκείται έλεγχος από την αρμόδια 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 05-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παλαιό τμήμα οικισμού Μαχαιρών
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΡΜΕΝΩΝ
Μαχαιρών
Μαχαιροί
Οικιστικά Σύνολα