Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Α/Φ31/30407/2479/2-1-1974 - ΦΕΚ 5/Β/8-1-1974
Τίτλος ΦΕΚ Περί άρσεως χαρακτηρισμού ως οικήματος χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας της Εν Εδέσση οικίας Τρύφωνος Γέντζη.
Κείμενο
"Τροποποιούντες την υπ΄ αριθ. 32291/1664/1-11-1972 (ΦΕΚ 955/8-11-1972 τ. Β, αίρομεν τον χαρακτηρισμόν ως οικήματος χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας της εν Εδέσση και επί της οδού Καπετάν Ακρίτα 5 και πλατείας Ηρακλειδών παλαιάς οικίας".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 17-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στην οδό Καπετάν Ακρίτα 5 και πλατεία Ηρακλειδών στην Έδεσσα. Αποχαρακτηρισμός
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης
Έδεσσα
Αστικά Κτίρια