Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/9265/236/30-4-1980 - ΦΕΚ 470/Β/9-5-1980
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ως διατηρητέου του I. N. Aγίου Γεωργίου στο Mπρίκι, Νομού Λακωνίας.
Κείμενο
" Aνακοινώνουμε:
Ότι ο I. Nαός Aγίου Γεωργίου που βρίσκεται στον οικισμό Mπρίκι, κοινότητας Mίνας, επαρχίας Oιτύλου, νομού Λακωνίας είναι αρχαίο μνημείο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του K.N 5351 / 1932 "περί αρχαιοτήτων" και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Nόμου αυτού.
O ναός είναι μονόκλιτος, καμαροσκέπαστος άλλοτε, που διασώζει γλυπτά από το τέμπλο του και τοιχογραφίες 12ου - 13ου αιώνα."

K.N 5351 / 1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Μίνας
Μπρίκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι