Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Β1/Φ33/24522/491/30-6-1993 - ΦΕΚ 554/Β/27-7-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Προσδιορίζεται ζώνη προστασίας 50 μ. γύρω από τον περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο Παντάνασσας Φιλιππιάδας, που περιλαμβάνει τα αγροτεμάχια 155, 161, τμήμα του 156 και 157, καθώς και το υπόλοιπο του 153 που έχει εξαιρεθεί από την πρόσφατη απαλλοτρίωση. H ζώνη αυτή παραμένει αδόμητη. Επίσης, η περιοχή διευρύνεται μέχρι την όχθη του Λούρου ποταμού, συμπεριλαμβανομένων έτσι των ιδιοκτησιών 161, 162, 159, 158, 149, 148, 155, 157, 150, όπως αυτές εμφαίνονται στο απόσπασμα διαγράμματος της οριστικής διανομής (κλίμακα 1:5000). Για την υπόλοιπη περιοχή, και από την απόσταση των 50 μ. έως και 250 μ., να ισχύουν οι όροι δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές, δηλ. διώροφα ως 200 τ.μ. και τα θεμέλια να ελέγχονται από την υπηρεσία μας".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Μονή Παντανάσσης
ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑΙΩΝ
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Παντανάσσης

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι