Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/30896/1243/11-7-1980 - ΦΕΚ 852/Β/3-9-1980
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως της περιοχής Λαυρεωτικής, ως αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου και τοπίου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε:
Κηρύσσουμε την περιοχή της Λαυρεωτικής, από την Ανάβυσσο έως τον κόλπο Δασκαλειού Κερατέας προς Β. και έως το Σούνιο και το Λαύριο προς Ν., όπως σημειώνεται με κόκκινη γραμμή στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη, ως Αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τοπίοκαι τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, επειδή: α) η περιοχή αυτή περιλαμβάνει σημαντικότατα αρχαία ερείπια και εκτεταμένες αρχαίες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις όπως λ.χ. μεγάλα συγκροτήματα εργαστηρίων εμπλουτισμού αργυρούχου μεταλλεύματος, β) εκτός από ταγνωστά αρχαία ερείπια, που εκτείνονται σε όλη τη χερσόνηση της Λαυρεωτικής και που δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί, περιλαμβάνονται και γνωστοί αρχαιολογικοί χώροι, όπως του Θορικού, Σουνίου, Λιμένος Πασσά, Πουνταζέζας κ.λπ., γ) περιλαμβάνει μεγάλες δασώδεις εκτάσεις που ένα μέρος τους έχει ήδη κηρυχθεί Εθνικός δρυμός. Στην περιοχή της Καμάριζας βρίσκεται και η χαράδρα η γνωστλη ως "Χάος" που έχει σχηματιστεί από καταβύθιση του εδάφους, πράγμα που αποτελεί σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο και πρέπει οπωσδήποτε να προστατευθεί από τις επιχειρούμενες επιχώσεις κ.λπ."ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 22-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής - Αρχαία Λείψανα στη Χερσόνησο "Οξυγόνο" ή "Καραβάκι"
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής
Λαύριον
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής - Λοφίσκος βόρεια Λιμανιού Πασά Λαυρίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής
Λαύριον
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής - Λόφος Πουνταζέζας Λαυρίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής
Λαύριον
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής - Περιοχές: Άνω και Κάτω Σουνίου, αρχαιολογικός χώρος Σουνίου, Μεγάλα Πεύκα, Αγία Τριάδα, Σούριζα, Σπιθαροπούσι, Χάος, Έλαφος κ.λ.π. και η έκταση της Ε.Β.Ο.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Συστήματα Ύδρευσης
Αγροτική Οικονομία
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής Αττικής: Αγρόκτημα με Πύργο
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής: Αγριλέζα Λαυρίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα και Πύργος κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα κλασικών χρόνων, λείψανα τοίχων ελληνιστικής περιόδου, λείψανα εκκλησίας με αρχαίο οικοδομικό υλικό
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής
Λεγρενά
Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα με προσκτίσματα κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα με πύργο του 4ου π.Χ. αι.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αγρόκτημα με Πύργο, πηγάδι και λείψανα εγκαταστάσεων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Παλαιάς Φωκαίας

Συστήματα Ύδρευσης
Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αρχαία Αρχιτεκτονικά Λείψανα
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Αρχαία Δεξαμενή, αψιδωτό κτίσμα, προϊστορική εγκατάσταση (κεραμεική ΝΛ και ΜΛ χρόνων, αγρόκτημα κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Παλαιάς Φωκαίας

Συστήματα Ύδρευσης
Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής: Αρχαία Οικιστικά Λείψανα
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Κερατέας

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Δύο Αγροκτήματα με Πύργο, Λείψανα κτισμάτων κλασικών χρόνων
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: λείψανα αρχαίου Ιερού (κεραμεική 7ου-3ου π.Χ. αι.)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Παλαιάς Φωκαίας

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Αρχαίου Ιερού στον λόφο του Προφήτη Ηλία (κεραμεική αρχαϊκών και κλασικών χρόνων)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής
Λεγρενά
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Κτισμάτων, Αναλήμματα, Αγρόκτημα 4ου π.Χ. αι.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Αγροτική Οικονομία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Ρωμαϊκού Οικισμού
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Ρωμαϊκού Οικισμού
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Παλαιάς Φωκαίας

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Τοίχων και Αναλήμματα (κεραμεική 5ου-4ου π.Χ. αι.)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής
Λεγρενά
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λείψανα Τοίχων, Λείψανα Κτιρίου Κλασικών Χρόνων (κεραμεική κλασικών και ελληνιστικών χρόνων)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Λόφος "Ασβεστοκαμίνου", περιοχή "Καστέλλα", λόφος Σουφλερής
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής
Λεγρενά
Φυσικοί Χώροι
Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Πύργοι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Λαυρεωτικής: Μεσαιωνικός Πύργος Τζέπα, Προϊστορική Εγκατάσταση
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Παλαιάς Φωκαίας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Ιστορικοί Τόποι
Πύργοι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Περιοχές Σοφιανού, Μπαραμπαλιάκη, Δημουλάκη, Ριμπάρια
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Κερατέας
Κερατέα
Συστήματα Ύδρευσης
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Πύργοι
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: προϊστορική εγκατάσταση, αρχαία αγροικία, ταφικός περίβολος, διάσπαρτο αρχαίο οικοδομικό υλικό (κεραμεική προϊστορικών, κλασικών και υστερορωμαϊκών χρόνων)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
Παλαιάς Φωκαίας

Αγροτική Οικονομία
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός Χώρος Λαυρεωτικής: Σπήλαιο με ίχνη κατοίκησης (κεραμεική νεολιθικών, αρχαϊκών και κλασικών χρόνων)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Φυσικοί Χώροι
Ιστορικοί Τόποι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Φυσικοί Χώροι
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι