Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/57683/3282 π.ε./17-4-1996 - ΦΕΚ 680/Β/19-8-1996
Τίτλος ΦΕΚ Διόρθωση Σφαλμάτων στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/57683/3282 π.ε./17-4-1996 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού.
Κείμενο
Διόρθωση Σφάλματος
Στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/57683/3282 π.ε./17-4-1996 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/294/3.5.96 (τ. Β΄) γίνονται οι εξής διορθώσεις:
1. Πίνακας συντεταγμένων Αντινόγεια-Γάβρα Β (σελ. 3103).
Το ζεύγος συντεταγμένων που αντιστοιχεί στο σημείο 7 διορθώνεται από Χ-8674,20 και Υ-9807,10, σε Χ-8764,20 και Υ-9807,10 και αυτό που αντιστοιχεί στο σημείο 8 από Χ-8787,30 και Υ-9789,60.
2. Πίνακας συντεταγμένων Πικρολίμνης - Καρδίτσας (σελ.3105).
Το ζεύγος συντεταγμένων που αντιστοιχεί στο σημείο 3 διορθώνεται από Χ12238, 40 και Υ 11119,10 σε Χ-12238,40 και Υ 11119,10.
3. Πίνακας συντεταγμένων Μεταλλικού Α (Τρανός λόφος) (σελ. 3106).
Το ζεύγος συντεταγμένων που αντιστοιχεί στο σημείο 5 διορθώνεται από Χ-12385,30 και Υ- 26594,80 σε Χ- 12385,30 και Υ- 26694,80.
4. Αναδημοσίευση του πίνακα Άνω Αποστόλων (σελ. 3108 - 3109)
Άνω Απόστολοι
Α/Α Χ Υ
1 - 14739,70 17768,30
2 - 14686,80 17770,10
3 - 14500,00 17690,00
4 - 14321,70 17671,40
5 - 14211,50 17601,20
6 - 14093,20 17578,50
7 - 13970,80 17586,20
8 - 13917,00 17500,00
9 - 13885,00 17388,70
10 - 13890,00 17345,80
11 - 13895,00 17271,40
12 - 13883,10 17179,30
13 - 13886,70 17107,80
14 - 13917,00 17029,60
15 - 13947,80 16993,40
16 - 13995,80 16964,10
17 - 14387,10 16952,50
18 - 17759,50 17083,60
19 - 14726,40 17174,20
20 - 14678,20 17210,00
21 - 14594,50 17346,50
22 - 14704,30 17468,30
23 - 14787,20 17651,80
24 - 14780,50 17720,40
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων του ΦΕΚ 294/Β/3-5-1996.
Τελευταία Ενημέρωση 30-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαία Μόρρυλος
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ
Μαυρονερίου
Άνω Απόστολοι
Λουτρά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή Γάβρα - Οικισμός Γάβρας Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Αντιγονείας
Γάβρα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στο Διαμέρισμα Τούμπα
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΟΥ
Τούμπας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός προϊστορικών και ιστορικών χρόνων στο Λόφο "Λαζαρίτσα"
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Χωρυγίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός στη θέση Άγιος Αντώνιος
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Γρίβας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός στη θέση Πεζούλι
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΜΟΥΡΙΩΝ
Μουριών

Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός στη θέση Τούμπα Πέτρας
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Πενταλόφου
Πεντάλοφον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός στο ύψωμα του Αγίου Γεωργίου
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Τερπύλλου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ
Πεδινού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός (Τούμπα)
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ
Γαλλικού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός (Τούμπα) - Οικισμός Γάβρας Β
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Αντιγονείας
Γάβρα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός Α
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς
Μεταλλικόν
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός στο Λόφο Καρδίτσα
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ
Ξυλοκερατέας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ταφικός Τύμβος
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΟΥ
Τούμπας
Τούμπα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τούμπα δεξιά του δρόμου Κοκκινιάς - Μεταξουργιού
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Κοκκινιάς

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα