Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/56728/2893 π.ε./31-5-2001 - ΦΕΚ 725/Β/12-6-2001
Τίτλος ΦΕΚ Συμπλήρωση - επέκταση κήρυξης - οριοθέτησης αρχαίου Ανακτορίου στη θέση "Άγ.Πέτρος" Νέας Καμαρίνας Βόνιτσας.
Κείμενο
"Συμπληρώνουμε και επεκτείνουμε τα όρια του κηρυγμένου με τις προαναφερόμενες αποφάσεις του ΥΠΠΟ Αρχαιολογικού Χώρου στη θέση Άγιος Πέτρος Νέας Καμαρίνας Βόνιτσας και κηρύσσουμε ως Αρχαιολογικό Χώρο την περιοχή που καταλαμβάνουν τα ερείπια της Αρχαίας Πόλης του Ανακτορίου, η οποία υπήρξε σημαντική αποικία των Κορινθίων στον Αμβρακικό Κόλπο.
Στην κηρυσσόμενη περιοχή συμπεριλαμβάνονται: Η ακρόπολη, τα εκτεταμένα τείχη της πόλης με πλήθος από διάσπαρτα λείψανα δημοσίων οικοδομημάτων στις θέσεις «Καστρί» και « Άγιος Πέτρος», το Νεκροταφείο στη θέση «Πηγανός» στην ανατολική πλευρά της πόλης έξω από τα τείχη της και λείψανα δημόσιου οικοδομήματος στην ίδια πλευρά.
Η προαναφερόμενη περιοχή ορίζεται στο συνημμένο απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ (σε κλ.:1:5.000) με ενιαία γραμμή και οριοθετείται από τα παρακάτω σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Ψ, Ω, ΑΑ, ΑΒ, ΑΓ, ΑΔ, ΑΕ, ΑΖ-Α τα οποία αντιστοιχούν στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ


Κέντρον Φ.Χ. 1:100000

Φύλλο χάρτη 1:5000
Πρέβεζα - Αμφιλοχία
φ= 38 45'
λ = -2 45'


Σημείο Χ Ψ Αριθμός Φύλλου
ΑΑ - 11575 19048 5156,7
ΑΒ - 11672 18845 5156,7
ΑΓ - 11650 18564 5156,7
ΑΔ - 11618 18435 5156,7
ΑΕ - 11627 18275 5156,7
ΑΖ - 11470 18030 5156,7
Α - 11575 19048 5156,7
Β - 10662 18000 5156,7
Γ - 10548 18125 5156,7
Δ - 10386 18215 5156,7
Ε - 10260 18258 5156,7
Ζ - 10197 18265 5156,7
Η - 10168 18590 5156,7
Θ - 10075 18788 5156,7
Ι - 10027 19200 5156,5
Κ - 10103 19055 5156,5
Λ - 10047 19205 5156,5
Μ - 9885 19580 5156,5
Ν - 9796 19762 5156,5
Ξ - 9805 19938 5156,5
Ο - 10028 19945 5156,5
Π - 10360 19956 5156,5
Ρ - 10488 19692 5156,5
Σ - 10636 19718 5156,5
Τ - 10744 19637 5156,5
Υ - 10995 19562 5156,5
Φ - 11022 19650 5156,5
Χ - 11160 19582 5156,5
Ψ - 11228 19345 5156,5
Ω - 11315 19200 5156,5
ΑΑ - 11575 19048 5156,7


Παρατήρηση: Από το σημείο ΑΒ έως το σημείο Π ακολουθείται η πορεία της παραλίας.

ΚΝ 5351/1932
Ν 1127/1981
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-08-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου Ανακτορίου στη Νέα Καμαρίνα
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
Βόνιτσας (Βονίτσης)
Νέα Καμαρίνα
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα