Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ7/35495/2040/19-7-1995 - ΦΕΚ 1018/Β/11-12-1995
Τίτλος ΦΕΚ Διόρθωση Σφάλματος στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ7/35495/2040/19-7-1995 απόφαση του ΥΠΠΟ.
Κείμενο
Διόρθωση Σφάλματος
Στο κείμενο της ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ7/35495/2040/19-7-1995 Υπουργικής απόφασης "περί καθορισμού Ζώνης Α Προστασίας στον αρχαιολογικό χώρο του Ανακτόρου του Νέστορος στη Χώρα Τριφυλίας Νομού Μεσσηνίας και χρήσεων γης σ΄αυτήν" που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 810/Β/15-9-1995, γίνεται η εξής διόρθωση:
Απαλείφεται η πρόταση "Απαγορεύονται επίσης εγκαταστάσεις μονάδων πολεοδομικής αρχής", που δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της Υπ. Απόφασης.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων του ΦΕΚ 810/Β/15-9-1995
Τελευταία Ενημέρωση 25-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Ανακτόρων Νέστορος. Καθορισμός Ζώνης Προστασίας Α - Χρήσεις γης Ζώνης Α.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Χώρας
Χώρα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα