Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 7552/2-5-1969 - ΦΕΚ 323/Β/13-5-1969
Τίτλος ΦΕΚ Περί αποχαρακτηρισμού ακινήτου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
AΠOXAPAKTHPΙΣMOΣ:
"Aποφασίζομεν όπως αποχαρακτηρισθεί το παλαιόν Πανδοχείον (Xάνι) ιδιοκτησίας κληρονόμων Γεωργίου και Kωνσταντίνου Λάμπρου, κείμενον επί της οδού Kάνιγγος 1 εν Ιωαννίνοις, κηρυχθέν δια της υπ. Αριθ. Y.A. 15794/19-12-1961 υπουργικής αποφάσεως, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθμ. 35 Φ.E.K. (τεύχος B' 1962) ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον, διότι τούτο δεν συγκεντρώνει τα στοιχεία του σπουδαίου μνημείου και δη υπό τον χαρακτήρα του πανδοχείου".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 22-05-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πανδοχείο (Χάνι) Λάμπρου.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ιωαννιτών
Ιωάννινα
Καταλύματα
Αστικά Κτίρια