Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ34/36453/744/15-7-1993 - ΦΕΚ 572/Β/2-8-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο την Τούμπα των "Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης", της Κοινότητας Μεσημερίου, Επαρχίας Θεσσαλονίκης, του Νομού Θεσσαλονίκης. Ο χώρος αυτός απλώνεται στην ομώνυμη Τούμπα και διατηρεί σ' ολόκληρη την έκταση του κτιριακά και αρχιτεκτονικά λείψανα βυζαντινών χρόνων*".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στην Τούμπα Αγίου Κωνσταντίνου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΕΠΑΝΟΜΗΣ
Μεσημερίου
Μεσημέριον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα