Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/28625/1732 π.ε./16-3-1999 - ΦΕΚ 278/Β/31-3-1999
Τίτλος ΦΕΚ Συμπλήρωση κήρυξης αρχαιολογικού χώρου Ελούντας Ν.Λασιθίου
Κείμενο
Για την αποτελεσματικότερη προστασία των νησίδων Κολοκύθας και Καλυδώνος ( Σπιναλόγκα ), της χερσονήσου "Σπιναλόγκα", της περιοχής των Αλυκών, συμπληρώνεται η υπάρχουσα κήρυξη κι οριοθετείται ο αρχαιολογικός χώρος Ελούντας από τα σημεία 1-2-3-4-5-6- ακτογραμμή ( Χερσόνησος Σπιναλόγκα ) - 1, τη νησίδα Κολοκύθα και τη νησίδα Καλυδώνα (Σπιναλόγκα).
Τα σημεία κι οι νησίδες ορίζονται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ 1: 5000 και στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων.
Εντός των ορίων του κηρυσσομένου αρχαιολογικού χώρου Ελούντας υπόκεινται στον έλεγχο της, κατά Νόμον αρμοδίας ΚΔ' ΕΠΚΑ, κάθε είδους εργασίες που δύνανται να βλάψουν άμεσα ή έμμεσα τα αρχαία.

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Για τις συντεταγμένες ανατρέξτε στο χάρτη.
Τελευταία Ενημέρωση 12-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Ελούντας. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ελούντας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Νησίδα Κολοκύθα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ελούντας

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νησίδα Σπιναλόγκα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ελούντας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια