Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/20154/1225/19-6-1998 - ΦΕΚ 1068/Β/12-10-1998
Τίτλος ΦΕΚ Διόρθωση Σφάλματος της ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/20154/1225/19-6-1998 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού.
Κείμενο
Διόρθωση Σφάλματος
Στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/20154/1225/19.6.1998 Υ.Α. (ΦΕΚ 678/Β/3.7.1998) "Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου κοινότητας Ευαγγελισμού Θεσσαλονίκης, απαλείφεται από το προοίμιο της αποφάσεως το εδάφιο αρ.5
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Η Διόρθωση Σφάλματος έχει ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης του ΦΕΚ 678/Β/3-7-1998.
Τελευταία Ενημέρωση 13-03-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Βαγγελίστρα" ή "Ευαγγελισμός"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ
Ευαγγελισμού
Ευαγγελισμός
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα