Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/69514/1971/29-8-2006 - ΦΕΚ 1448/Β/3-10-2006
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως «ιστορικού τόπου» του οικισμού Πολυκέρασου του Δήμου Βίτσιου Νομού Καστοριάς, μεταγενέστερου του 1830.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό τόπο τον οικισμό Πολυκέρασου Δήμου Βίτσιου Ν. Καστοριάς, με όρια τις κορυφές 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 στο τοπογραφικό διάγραμμα (βάσει της τοπογραφικής οριοθέτησής του με την υπ? αριθμ. ΚΟ/οικ. 755/2.4.1986 - ΦΕΚ 632/Δ/6.8.1986), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. Ι. γ του ν. 3028/2002, λόγω της αρχιτεκτονικής, λαογραφικής και εν γένει ιστορικής σημασίας του.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-12-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ο οικισμός Πολυκέρασου του Δήμου Βίτσιου Νομού Καστοριάς, μεταγενέστερου του 1830.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΒΙΤΣΙΟΥ
Πολυκεράσου
Πολυκέρασον
Ιστορικοί Τόποι