Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 7826/7-5-1965 - ΦΕΚ 409/Β/7-7-1965
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως της πόλεως της Αίγινας εις τόπον χρηζούσης ειδικής προστασίας του Ν. 1469/50.
Κείμενο
" Αποφασίζομεν την κήρυξιν της περιοχής της πόλεως Αιγίνης ως τόπου χρήζοντος ειδικής προστασίας του ως άνω (1469 / 1950) Νόμου."

Ν 1469 / 1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παραδοσιακός Οικισμός Αιγίνης
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Οικιστικά Σύνολα