Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/27103/1384/12-7-2000 - ΦΕΚ 944/Β/31-7-2000
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου των νησίδων Δεσποτικό, Τσιμιντήρι και Στρογγυλό Ν. Κυκλάδων.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως Αρχαιολογικό Χώρο (βλ. συνημμένο απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος):
1.Την Νησίδα Δεσποτικό η οποία βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Αντιπάρου για λόγους προστασίας πολλών αρχαίων θέσεων που έχουν εντοπιστεί σε όλη της την έκταση και καλύπτουν χρονολογικώς όλες τις περιόδους από την Πρωτοκυκλαδική έως την Ελληνιστική Εποχή.
Πρόκειται για τις ακόλουθες θέσεις:
α) "Ζουμπάρια", "Χονδρό Βουνό", "Λιβάδι", "Χειρόμυλος", όπου σώζονται λείψανα Πρωτοκυκλαδικών νεκροταφείων και οικισμοί.
β) "Λιβάδι" και "Χειρόμυλος", όπου σώζονται λείψανα αρχαίων τοίχων.
γ) Θέση "Μάντρα", όπου σώζονται εντοιχισμένα αρχιτεκτονικά μέλη Αρχαϊκού ναού και λείψανα μεγάλου οικοδομήματος κλασικών χρόνων και
δ) Περιοχή στα ανατολικά της θέσης "Μάντρα" όπου σώζονται λείψανα Ελληνιστικής εποχής.
2. Τη νησίδα Τσιμιντήρι η οποία βρίσκεται στο δίαυλο μεταξύ της Δυτικής πλευράς της Αντιπάρου και της Ανατολικής πλευράς του Δεσποτικού και στην οποία έχουν εντοπιστεί Πρωτοκυκλαδικοί και Ελληνιστικοί τάφοι και λείψανα κτιρίων μεγάλων διαστάσεων.
3. Τη νησίδα "Στρογγυλό" στα δυτικά του Δεσποτικού, επειδή υπάρχουν σε αυτή διάσπαρτα λείψανα αρχαίων τοίχων και τάφων διαφόρων περιόδων όπως και ερείπια εκκλησίας Μεταβυζαντινών χρόνων για την ανέγερση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν κίονες και αρχιτεκτονικά μέλη αρχαίου οικοδομήματος".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος νησίδας "Στρογγυλό" (ή "Στρογγυλή") (λείψανα αρχαίων τοίχων και τάφων διαφόρων περιόδων και ερείπια εκκλησίας μεταβυζαντινών χρόνων)
ΠΑΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΝεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος νησίδας "Τσιμιντήρι" (Πρωτοκυκλαδικοί και ελληνιστικοί τάφοι και λείψανα κτιρίων)
ΠΑΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΝεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος νησίδας Δεσποτικό (αρχαίες θέσεις από την Πρωτοκυκλαδική έως την Ελληνιστική εποχή). Καθορισμός Ζώνης Α
ΠΑΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ


Δεσποτικό (νησίς)
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα