Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/18712/680/29-4-2002 - ΦΕΚ 649/Β/27-5-2002
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ι. Ναού Αγίας Τριάδας και των εικόνες αυτού, Δημ. Διαμ. Αγίας Τριάδας (Μερίχοβο), Δήμου Σελλάνων, επαρχ. Καρδίτσας, Ν. Καρδίτσας, ως μνημείου και έργων τέχνης χρηζόντων ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος και τις ιερές εικόνες αυτού, που βρίσκονται στο Δημ. Διαμ. Αγίας Τριάδας (Μερίχοβο), Δήμου Σελλάνων, επαρχ. Καρδίτσας, Ν. Καρδίτσας, ως μνημεία και έργα τέχνης που χρήζουν ειδικής κρατικής προστασίας, με περιβάλλοντα χώρο 50 μ.
Πρόκειται για τρίκλιτη, λιθόκτιστη βασιλική, με ψηλοτύμπανο τρούλλο, ημικυκλική κόγχη στην Ανατολική πλευρά και κωδωνοστάσιο στην Νοτιοδυτική γωνία.
Οι δύο είσοδοι του ναού μία στην νότια πλευρά και μία στη δυτική φέρουν λιθανάγλυφα στα θυρώματα και στα τυφλά τόξα που βρίσκονται πάνω σ' αυτά.
Το λιθανάγλυφο του υπέρθυρου της νότιας εισόδου φέρει την χρονολογία 1872.
Εσωτερικά ο ναός χωρίζεται σε τρία κλίτη με την βοήθεια δύο σειρών πεσσών και κιόνων εναλλάξ.
Ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες του 19ου αι., οι οποίες όμως έχουν δεχθεί σε μεγάλο βαθμό μεταγενέστερες επιζωγραφήσεις.
Το ξυλόγλυπτο τέμπλο χρονολογείται, βάσει επιγραφής στο υπέρθυρο της Ωραίας Πύλης, στα 1877.
Στο ναό φυλάσσονται οι κάτωθι εικόνες:
1) Δεκαεπτά εικόνες οι οποίες χρονολογούνται στα τέλη του 19ου αι.
1.1 Ο Άγιος Δημήτριος 1880 (επιγραφή) (Διαστ. 1,07 Χ 0,72 X 0,3)
1.2 Ο Άγιος Νικόλαος ο Μυρέων 1888 (επιγραφή) (Διαστ. 1,10 X 0,72 X 0,025)
1.3 Ο Άγιος Δαμιανός (Διαστ. 0,95 Χ 0,68)
1.4 Η φιλοξενία του Αβραάμ (Διαστ. 0,91 Χ 0,68)
1.5 Η Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα (Διαστ. 0,66 Χ 0,94)
1.6 Ο Χριστός Παντοκράτωρ (Διαστ. 1,00 Χ 0,68)
1.7 Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (Διαστ. 0,96 Χ 0,66)
1.8 Ο Άγιος Αθανάσιος (Διαστ. 1,00 Χ 0,67)
1.9 Ο Άγιος Σεραφείμ (Διαστ. 1,00 Χ 0,68)
1.10 Ο Άγιος Γεώργιος 1887 (επιγραφή) (Διαστ. 1,00 Χ 0,67)
1.11 Ο Άρχων Γαβριήλ (Διαστ. 0,80 Χ 0,39)
1.12 Ο Άρχων Μιχαήλ (Διαστ. 0,88 Χ 0,57)
1.13 Αγία Τριάδα εικόνα προσκυνηταρίου 1883 (Διαστ. 0,73 X 0,42)
1.14 Σύναξη Ασωμάτων 1883 (Διαστ. 0,73 X 0,45)
1.15 Η Ανάσταση του Χριστού (Διαστ. 0,35 X 0,27)
1.16 Ο Χριστός Αρχιερέας εικόνα δεσποτικού θρόνου 1882 (Διαστ. 0,90 X 0,60)
1.17 Ο Άγιος Δαμιανός (Διαστ. 0,70 Χ 0,38 Χ 0,035) Τριάντα εικονίδια επιστυλίου του τέμπλου
2.1 Οι Άγιοι Ανδρέας ο Πρωτόκλητος και ο Φίλιππος
2.2 Η Περιτομή του Χριστού
2.3 Η Ανάληψη του Χριστού
2.4 Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
2.5 Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (;)
2.6 Οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος
2.7 Ο Ιωάννης ο θεολόγος και ο Προφήτης Ηλίας
2.8 Ο Άγιος Στέφανος ο Αρχιδιάκονος
2.9 Η Πεντηκοστή
2.10 Τα Εισόδια της Θεοτόκου
2.11 ;
2.12 Η Γέννηση της Θεοτόκου
2.13 Η ίαση του Τυφλού (;)
2.14 Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός
2.15 Το Άγιος Μανδήλιο
2.16 Δύο Άγιοι
2.17 Η Κυριακή των Μυροφόρων
2.18 Ο Άγιος Διονύσιος και ο Άγιος Ευθύμιος
2.19 Η Γέννηση του Προδρόμου
2.20 Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού
2.21 Η Γέννηση του Χριστού
2.22 Η Μεταμόρφωση
2.23 Η Σύλληψη της Αγίας Άννας
2.24 Η Υπαπαντή
2.25 Η Βάπτιση του Χριστού
2.26 Δύο Άγιοι 2.27 ;
2.28 Η Κυριακή της Σαμαρείτιδας
2.29 Η Ανάσταση του Χριστού
2.30 Η Βαϊοφόρος"

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950, άρθρα 1 και 3
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 30-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίας Τριάδος και φορητές εικόνες εντός αυτού
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ
Αγίας Τριάδος
Αγία Τριάς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι