Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/64437/3222π.ε./18-6-2001 - ΦΕΚ 881/Β/9-7-2001
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικών χώρων των νήσων Ψαρά και Αντίψαρα.
Κείμενο
"Κηρύσσονται ως αρχαιολογικοί χώροι οι νήσοι Ψαρά και Αντίψαρα, στο σύνολο της έκτασής τους για την αποτελεσματικότερη προστασία των εντοπισμένων αρχαιοτήτων.
Οι παραπάνω αρχαιολογικοί χώροι περιλαμβάνουν αρχαιότητες κυρίως Ρωμαϊκών χρόνων ".

Κ ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Βλ. σύνδεση καρτών.
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Μαύρη Ράχη Ψαρών
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝ


Ψαρά
Φυσικοί Χώροι
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκή νεκρόπολη
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝΝεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νησίδα Αντίψαρα
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝ


Αντίψαρα (νησίς)
Φυσικοί Χώροι
Ιστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Νήσος Ψαρά
ΧΙΟΥ
ΨΑΡΩΝΙστορικοί Τόποι
Αρχαιολογικές Θέσεις