Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 4499/12-6-1964 - ΦΕΚ 239/Β/30-6-1964
Τίτλος ΦΕΚ Περί των διατηρητέων ιστορικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.
Κείμενο
"Έχοντες υπόψη: α) τας διατάξεις των άρθρων 50 και 52 του Κ.Ν. 5351/1932 «περί Αρχ/των», β) τας σχετικάς αναφοράς των οικείων Εφοριών αρχαιοτήτων και γ) την υπ? αριθ. 35/19-5-64 Πράξιν του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, εγκρίνομεν όπως, χαρακτηρισθούν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι κατά Περιφερείας ως ακολούθως:
Ι. Ιστορικά διατηρητέα Μνημεία
Ε' Περιφέρεια
Το παλαιόν διδακτήριον του χωρίου Ζυγοβιστίου Αρκαδίας.
Z' Περιφέρεια
Το ενετικόν φρέαρ, το ευρισκόμενον εις το κέντρον της πλατείας της ενορειακής Βιβλιοθήκης εν Μεθώνη.
To προ της εισόδου της Μεθώνης και παρά την αυτόθι γέφυραν ενετικόν φρέαρ.
ΙA' Περιφέρεια.
Nομός Ιωαννίνων.
1) H γέφυρα "Kόκκορη" της Kοινότητος Kοκκουλίου Zαγορίου.
2) H τρίτοξος γέφυρα Kαλογήρου ή Πελεκίδη της Kοινότητος Kήπων Zαγορίου.
3) H γέφυρα Λαζαρίδη, βορείως της νέας γέφυρας της Kοινότητος κήπων Zαγορίου.
4) H γέφυρα Bίκου της Kοινότητας Tσεπελόβου Zαγορίου.
5) H γέφυρα Πιτσόνη, ανατολικώς της Kοινότητος Kήπων Zαγορίου.
6) H γέφυρα Mύλου της Kοινότητος Kήπων Zαγορίου.
7) H γέφυρα της Kοινότητος Bουβούσης.
8) Tο Kαθολικόν της Mονής της Zωοδόχου Πηγής της Kοινότητας Zωοδόχου Πηγής (Zωντίλα).
9) O Nαός της Aγίας Παρασκευής της Kοινότητος Zωοδόχου Πηγής (Zωντίλα).
10) O Nαός του Aγίου Mηνά της Kοινότητος Mονοδενδρίου, της Eπαρχίας Zαγορίου.
11) Tο Kαθολικόν της Mονής της Aγίας Παρασκευής της Kοινότητας Mονοδενδρίου της Eπαρχίας Zαγορίου.
12) O Nαός Aγίου Nικολάου της Kοινότητος Bίτσης Zαγορίου.
13) H Mονή Tιμίου Προδρόμου Pογκοβού, της Kοινότητας Tσεπελόβου Zαγορίου.
14) O Nαός Aγίου Γεωργίου της Kοινότητος Bροσίνας.
15) O Nαός της Kοιμήσεως της Θεοτόκου της Kοινότητος Aλεποχωρίου Mπότσαρη Δωδώνης.
16) O Nαός της Γενεθλίου της Θεοτόκου, της Kοινότητος Aλεποχωρίου Mπότσαρη Δωδώνης.
17) O Nαός του Aγίου Aθανασίου της Kοινότητος Mουκοβίνας Δωδώνης .
18) O Nαός της Φανερωμένης της Kοινότητας Φορτωσίου Kαστανοχωρίων.
19) O Nαός του Aγίου Γεωργίου της Kοινότητος Kάτω Λαψίστης.
20) Tο καθολικόν της Kοιμήσεως της Θεοτόκου της Mονής Στουμαίνης.
21) Tο καθολικόν της Mονής Παληορής.
Νομός Θεσπρωτίας
1) O Nαός της Aγίας Kυριακής της Kοινότητας Aυλοτόπου Σουλίου.
2) H Mονή του Aγίου Γεωργίου Kαμίτσανης Φιλιατών.
3) H Mονή της Kοιμήσεως Θεοτόκου Γιρομερίου.
ΙΣΤ' Περιφέρεια
Νομός Ροδόπης
1) Τα βυζαντινά τείχη της πόλεως Kομοτηνής.
2) Τα ερείπια των βυζαντινών τειχών της Γρατιανουπόλεως, ύπερθεν του σημερινού χωρίου Γρατινή.
Νομός Έβρου
1) Τα ερείπια της βυζαντινής Mονής του Xριστού, μετά του περιβόλου αυτής, πλησίον του χωρίου Λουτρά Σαμοθράκης.
ΙΖ' Περιφέρεια
Νομός Λέσβου
1) Η δίτοξος γέφυρα παρά τον Ταξιάρχην Μανταμάδου, με ζώνην προστασίας 100 μ. εκατέρωθεν κατά μήκος της κοίτης του ρεύματος, ως ιδιότυπος λαϊκή κατασκευή και ως αμέσως συνδεομένη προς το όλον περιβάλλον του ιερού Προσκυνήματος των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου.
2) H Kρήνη της εποχής της Τουρκοκρατίας επί της άνω πλατείας των Μιστεγνών (παραπλεύρως του καφενείου αδελφών Πιττακού Χατζηλάμπρου) με ζώνην προστασίας την περίμετρο της πλατείας.
3) H Kρήνη της εποχής της Τουρκοκρατίας παρά τα Μιστεγνά εις θέσιν Μπαριακτάρι, εντός του κτήματος του Γεωργίου Χαραλαμπέλλη, με ζώνην προστασίας 50 μ. πέριξ.
4) H Kρήνη παρά το Δημαρχείον Μηθύμνης (Μολύβου).
5) Η Κρήνη Κοπάνου Μηθύμνης (Μολύβου).
6) Η Κρήνη της Αγίας Αικατερίνης Μηθύμνης (Μολύβου).
7) Η Κρήνη παρά την οικίαν Γρηγορίου εν Μηθύμνη.
8) Το αρχαίο Κρηναίο οικοδόμημα εις την παραλίαν Μηθύμνης (Μολύβου).
9) Η εκκλησία της Αγίας Κυριακής εις Πετρί της Κοινότητος Πέτρας μετά του περιβόλου αυτής και με ζώνην προστασίας πέριξ 30 μέτρων.
10) Η Εκκλησία των Ταξιαρχών εις Λαφιώνα (Κοινότης Λαφιώνας), με ζώνην προστασίας 25 μ. πέριξ.
11) H τρίτοξος γέφυρα παρά την Αγίαν Φωτεινήν της Φίλιας (Κοινότης Φίλιας) με ζώνη προστασίας 50 μ. πέριξ.
12) Ο ναΐσκος του Αγίου Βασιλείου της Κοινότητος Αντίσσης με ζώνη προστασίας 100 μ. πέριξ.
13) Το εξωκκλήσιον του Αγίου Γεωργίου παρά τον Γαβ(β)αθάν της Κοινότητος Αντίσσης, με ζώνην προστασίας 50 μ. πέριξ.
14) Η εκκλησία των Ταξιαρχών της Κοινότητος Παρακοίλων.
15) Ο αρχαίος οχυρωματικός περίβολος ("Καλόχτιστο") εις θέσιν Βίγλα της περιφερείας Αετός (Κοινότης Άγρας).
16) Το ξυλόγλυπτον τέμπλον της Αγίας Ειρήνης Ερεσσού.
17) Τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Γρηγορίου της Κοινότητας Σκοπέλου Γέρας, με ζώνην προστασίας πέριξ 100 μέτρων.
18) Η αρχαία κρήνη εις θέσιν Χασάν-Αγά της περιφερείας Νεαπόλεως (Κοινότης Αγίας Μαρίνας).
19) Το τουρκικόν τέμενος (τζαμί) του Μεσαγρού Γέρας με ζώνην προστασίας 10 μ. πέριξ.
Νομός Χίου
1) Ο ιστορημένος ναός της Αγίας Παρασκευής εις χωριόν Βίκι, με ζώνην προστασίας 20 μέτρων πέριξ (τοιχογραφίες 17ου -18ου αιώνος).
2) Ο ιστορημένος ναός του Αγίου Ιωάννου εις χωριόν Βίκι, με ζώνην προστασίας 30 μέτρων πέριξ (κατάγραφος, καλώς διατηρούμενος).
3) Ο ναός του Αγ. Ιωάννου έξωθι του χωριού Χαλκειός [ορθόν: Χαλκειόν], με ζώνη προστασίας 100 μ. πέριξ.
4) Ο Ναός του Αγίου Νικολάου μετά της παρακειμένης δυτικής πύλης του χωριού Χαλκειός [ορθόν: Χαλκειόν], με ζώνην προστασίας 30μ. Πέριξ, ως χαρακτηριστικόν συγκρότημα της αρχικής, ωχυρωμένης μορφής του χωρίου.
5) Ο ιστορημένος ναός του Αγίου Γεωργίου παρά το χωρίον Αμάδες με ζώνην προστασίας 60 μ. πέριξ.
6) Ο ιστορημένος ναός του Προφήτου Ηλιού εις χωρίον Βίκι με ζώνην προστασίας 30 μέτρων πέριξ.
7) Η ανεσκαμμένη εκκλησία του Αγίου Βασιλείου εν τω Δημοτικώ Κήπω της Χίου, με ζώνην προστασίας 15 μ. πέριξ.
8) Ο Άγιος Γεώργιος των Θυμιανών (Κοινότης Ευθυμιανών) μετά του περιβόλου και του κωδωνοστασίου του και με ζώνην προστασίας 50 μ. πέριξ.
9) Η εκκλησία του Χριστού των Θυμιανών (Κοινότης Ευθυμιανών) με ζώνην προστασίας 20 μ. πέριξ.
10) Ο Άγιος Δημήτριος των Θυμιανών (Κοινότης Ευθυμιανών) με ζώνην προστασίας 30 μ. πέριξ.
11) Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα των Θυμιανών (Κοινότης Ευθυμιανών) με ζώνη προστασίας 50 μ. πέριξ.
12) Ο Άγιος Θεόδωρος των Θυμιανών (Κοινότης Ευθυμιανών) μετά του Κοιμητηρίου του και με ζώνην προστασίας 40 μ. πέριξ.

II. Αρχαιολογικοί χώροι
Β?. Αρχαιολογική Περιφέρεια (Αττικής)
Ο μεταξύ Σουνίου και Λαυρίου παρά το 59ον χιλιόμετρον της λεωφόρου λιμήν "Πασά" και η προς βορράν αυτού έκτασις εις μήκος 200 μ. και εις πλάτος από ανατολάς προς δυσμάς 100 μ.
Δ?. Περιφέρεια (Ναύπλιον)
Ο λόφος μετά των υπωρειών του εις θέσιν Πύργος Καλύβια Γκούρας Κορινθίας της περιοχής αρχαίου Φενεού.
Ε?. Περιφέρεια
Ο χώρος του αρχαίου Θεάτρου Γυθείου μετά ζώνης 200 μέτρων πέριξ αυτού.
ΙΑ? Περιφέρεια
Νομός Πρεβέζης
Oλόκληρος η περιοχή του «ερειπιώνος Nικοπόλεως», περιλαμβανομένη μεταξύ Aσυρμάτου (Bασιλικής Δ) - Pωμαϊκών τειχών - οικοδομήματος Mπούφη - Σταδίου - Mεγάλου Θεάτρου Λιμνοθαλάσσης "Mάζωμα".
Tο αρχαίον νεκροταφείον του 4ου π.X. Αι. εις την περιοχήν Kοινότητος Mιχαλιτσίου εις θέσεις "Kουβέλι", "Nερατζιές", και εις τους αγρούς Σπυρίδωνος Λιόντου και Iωάννου Kωστή εις θέσιν "Mαραθιά".
ΙΕ? Περιφέρεια (Καβάλα)
Ο λόφος του Αγίου Αθανασίου Γαζώρου μετά του πέριξ αυτού χώρου εις την κοινότητα Γαζώρου Ν. Σερρών.
ΙΣΤ? Περιφέρεια
Νομός Ροδόπης
1. Tα ερείπια της αρχαίας πόλεως Mαρωνείας και των τειχών αυτής, μετά της ακροπόλεως και του περιλαμβανομένου εντός αυτών χώρου, από του Iσμάρου μέχρι της θαλάσσης.
2. Tα ερείπια των τειχών της βυζαντινής πόλεως Mοσυνοπόλεως ή Mαξιμιανουπόλεως, μετά των εντός αυτών περιλαμβανομένων χώρων και κτισμάτων, παρά το χωρίον Mίσχος.
3. Tα ερείπια της αρχαίας πόλεως Περιθωρίου και μεταγενεστέρως Aναστασιουπόλεως, παρά την Bιστονίδα λίμνην, μετά των εντός αυτών περιλαμβανομένων χώρων και κτισμάτων.
4. Ο χώρος της αρχαίας πόλεως της Στρώμης, επί της Χερσονήσου Μολυβωτής παρά το χωρίον Μητρικόν.
5. O προϊστορικός τύμβος της Παραδημής παρά το ομώνυμον χωρίον.
Νομός Έβρου
1. Ο χώρος της αρχαίας πόλεως της Mεσημβρίας, ο περιλαμβανόμενος εντός των τειχών της πόλεως, μετά της ακροπόλεως αυτής, ως και ο δυτικώς μεταξύ τούτου και του ρεύματος Σαπλί - Nτερέ χώρος του αρχαίου νεκροταφείου.
2. Ο χώρος της αρχαίας Tραϊανουπόλεως, ο περιλαμβανόμενος εντός των τειχών της πόλεως, μετά του παρακειμένου λόφου της ακροπόλεως αυτής.
3. O χώρος του αρχαίου Δορίσκου (κοινώς Σαράγκα του Ξέρξη) ο περιλαμβανόμενος εντός των τειχών της πόλεως.
ΙΖ? Περιφέρεια
Νομός Λέσβου
1. Τα αρχαία λατομεία νοτιοανατολικώς της Κοινότητας Μόριας.
2. Ο χώρος του προϊστορικού συνοικισμού της Θερμής εις την περιοχήν της Κοινότητος Πύργων Θερμής.
3. Τα αρχαία λατομεία εις Τάρτι, εις την περιοχή της Κοινότητος Σκοπέλου Γέρας.
4. Ο προϊστορικός συνοικισμός Χαλακιών της παραλίας Πολιχνίτου εις την περιοχήν του Δήμου Πολιχνίτου.
5. Ο προϊστορικός συνοικισμός εις Σκιαμούδι της Κοινότητος Λισβορίου.
6. Τα λείψανα του αρχαίου οικισμού εις Λάψαρνα της Κοινότητος Αντίσσης.
7. Τα παλαιοχριστιανικά ερείπια εις Άγιον Αλέξανδρον Λαφιώνας, με ζώνην προστασίας ολόκληρον την κοιλάδα μετά των κλιτύων αυτής.
ΙΗ΄ Περιφέρεια.
Νομός Κυκλάδων
Η περιοχή "Γράμματα" παρά τον ομώνυμον όρμον της Σύρου, ένθα αι επί των βράχων αρχαίαι και μεσαιωνικαί επιγραφαί.

Αρχαιολογικοί χώροι
Θ? Περιφέρεια.
Νομός Βοιωτίας
Ολόκληρος η πόλις των Θηβών, ήτις έχει κτισθή επί του χώρου, τον οποίον κατελάμβανεν η αρχαία.
IZ? Περιφέρεια
Νομός Λέσβου
Τα λείψανα οικισμού μετ' ερειπίων παλαιοχριστιανικής βασιλικής και δεξαμενής εις Άγιον Ιωάννην παρά την Αλυκήν (κτήμα Τρίκα), εις την περιοχή της Αγίας Παρασκευής Λέσβου.

Ιστορικά διατηρητέα μνημεία
Η? Περιφέρεια
Νομός Κερκύρας
Τα αρχαία λείψανα εις τον συνοικισμόν Γαρίτσης βορείως του ναού των Aγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου μετά του επ' αυτών παλαιού ναΐσκου, κτητορικού της οικογενείας Παπαδάτου.
ΙΖ? Περιφέρεια
Νομός Λέσβου
1. Τα λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής περί το παρά την προς Χαλινάδον οδόν εξωκκλήσιον του Ταξιάρχου, εις την περιφέρειαν Αγίας Παρασκευής Λέσβου.
2. Τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αγίου Θεράποντος παρά την επί του Τσικνιά ομώνυμον
(ή της Κρεμαστής) γέφυραν της περιφερείας Αγίας Παρασκευής Λέσβου.
3. Ο ιερός ναός της Ζωοδόχου Πηγής εν Καλλονή ως αξιόλογον και καλώς διατηρούμενον δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του β' ημίσεος του 18ου αιώνος και μάλιστα διά το πλούσιον ξυλόγλυπτον τέμπλον του μετά των εικόνων του.
4.Το ξυλόγλυπτον τέμπλον μετά των εικόνων, το δεσποτικόν και το προσκυνητάριον του Ι. Ναού της Αγίας Τριάδος (Μητροπολιτικού) εν Μυρίνη της Λήμνου ως καλώς διατηρούμενον και άριστον δείγμα ξυλογλυπτικής και αγιογραφίας του γ' τετάρτου του 18ου αιώνος".

ΚΝ 5351/1932, άρθρα 50, 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αμάδες Χίου : Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
Αμάδων
Αμάδες
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αμάδες Χίου: Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
Αμάδων
Αμάδες
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαία κρήνη στην Αγία Μαρίνα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αγίας Μαρίνης

Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Αρχαία Στρύμη. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΙΓΕΙΡΟΥ


Αγροτική Οικονομία
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαίο λατομείο στο Τάρτι Σκοπέλου
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΡΑΣ
Σκοπέλου
Τάρτι
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Αρχαίο νεκροταφείο στις θέσεις "Kούβελι", "Nερατζιές" και "Mαραθιά" Μιχαλιτσίου
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Μιχαλιτσίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΦΕΝΕΟΥ
Γκούρας

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Μεσημβρίας
ΕΒΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μάκρης
Μεσημβρία
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Τραϊανουπόλεως
ΕΒΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
Λουτρού
Λουτρά Τραϊανουπόλεως
Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου Δορίσκου (κοινώς Σαράγια του Ξέρξη)
ΕΒΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΦΕΡΩΝ
Δορίσκου
Δορίσκος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίου λατομείου Μόριας Λέσβου. Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μόριας

Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Μαρωνείας (αρχαία πόλη και τείχη)
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
Μαρωνείας
Μαρώνεια
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος προϊστορικού οικισμού Θερμής και θαλάσσια περιοχή. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Πύργων Θερμής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στα "Γράμματα" Σύρου (αρχαίαι και μεσαιωνικαί επιγραφαί επί των βράχων)
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ερμουπόλεως

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στα Λάψαρνα (λείψανα αρχαίου οικισμού)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Αντίσσης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Αγιος Αθανάσιος" Γαζώρου
ΣΕΡΡΩΝ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
Γαζώρου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στην Αγία Παρασκευή (λείψανα οικισμού)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αγίας Παρασκευής

Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στις Χαλακιές Πολιχνίτου (προϊστορικός οικισμός)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Πολιχνίτου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο Σκαμιούδι - Κουρτήρ(ι) Λισβορίου Λέσβου (προϊστορικός συνοικισμός)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Λισβορίου
Σκαμιούδι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στον Άγιο Αλέξανδρο (παλαιοχριστιανικά ερείπια)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΤΡΑΣ
Πέτρας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Βίκι Χίου: Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
Βικίου
Βίκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Βίκι Χίου: Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
Βικίου
Βίκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Βίκι Χίου: Ι. Ν. Προφήτου Ηλιού
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
Βικίου
Βίκιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Βυζαντινά τείχη Γρατινουπόλεως
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Γρατίνης

Αμυντικά Συγκροτήματα
Βυζαντινά τείχη Κομοτηνής - Καθορισμός ζώνης προστασίας.
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Κομοτηνής
Κομοτηνή
Αμυντικά Συγκροτήματα
Βυζαντινή Ι. Μονή του Χριστού (ερειπωμένη) στα Λουτρά Σαμοθράκης
ΕΒΡΟΥ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣΜοναστηριακά Συγκροτήματα
Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια
Θρησκευτικοί Χώροι
Γέφυρα "Κόκκορη"
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Κουκκουλίου
Κουκκούλιον
Γέφυρες
Γέφυρα Βίκου στο Στόμιο στον ποταμό Βοϊδομάτη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Τσεπελόβου
Τσεπέλοβον
Γέφυρες
Γέφυρα Βοβούσης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΒΟΒΟΥΣΗΣ
Βοβούσης
Βοβούσα
Γέφυρες
Γέφυρα Λαζαρίδη (ή Κοντοδήμου)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Κήπων
Κήποι
Γέφυρες
Γέφυρα Μύλου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Κήπων

Γέφυρες
Γέφυρα Πιτσόνη ή (Πετσιώνη)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Κήπων

Γέφυρες
Γέφυρα στην Αγία Φωτεινή Φίλιας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Φίλιας

Γέφυρες
Δίτοξη γέφυρα παρά τον Ταξιάρχην Μανταμάδου
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ
Μανταμάδου

Γέφυρες
Εκκλησία Αγίου Αθανασίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Μπεστιάς
Μουκοβίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ενετικό Φρέαρ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΜΕΘΩΝΗΣ
Μεθώνης
Μεθώνη
Συστήματα Ύδρευσης
Εξωκκλήσι Αγίου Βασιλείου παρά τον Γαββαθά
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Αντίσσης
Γαββαθάς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εξωκκλήσι Αγίου Γεωργίου παρά τον Γαββαθά
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Αντίσσης
Γαββαθάς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια αρχαίας πόλεως Αναστασιουπόλεως/Περιθεωρίου
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΙΑΣΜΟΥ
ΑΜΑΞΑΔΩΝ
Αμαξάδων

Οικιστικά Σύνολα
Ερείπια βασιλικής Αγίου Γρηγορίου στη Γέρα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΡΑΣ
Σκοπέλου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Η πόλη των Θηβών. Αρχαιολογικός χώρος
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΘΗΒΑΙΩΝ
ΘΗΒΑΙΩΝ
Θηβαίων
Θήβαι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Θυμιανά Χίου: Άγιοι Τεσσαράκοντα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Θυμιανών
Θυμιανά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Θυμιανά Χίου: Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Θυμιανών
Θυμιανά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Θυμιανά Χίου: Ι. Ν. Αγίου Θεοδώρου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Θυμιανών
Θυμιανά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Θυμιανά Χίου: Ι. Ν. Χριστού
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Θυμιανών
Θυμιανά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Θυμιανά: Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Θυμιανών
Θυμιανά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίου Γεωργίου στην Καμίτσανη Τσαμαντά
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Τσαμαντά
Καμίτσανη
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Κυριακής στο Πετρί
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΤΡΑΣ
Πέτρας
Πετρίον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Κυριακής στον Αυλότοπο
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΛΙΟΥ
Αυλοτόπου
Αυλότοπος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής στη Ζωοδόχο Πηγή
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ
Ζωοδόχου Πηγής
Ζωοδόχος Πηγή
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Τριάδος (Μητροπολιτικός Ναός) στη Μύρινα
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΥΡΙΝΑΣ
Μυριναίων
Μύρινα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ζωοδόχου Πηγής στην Καλλονή
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Καλλονής
Καλλονή
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιαρχών στα Παράκοιλα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Παρακοίλων
Παράκοιλα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιαρχών στον Λαφιώνα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΕΤΡΑΣ
Λαφιώνας
Λαφιώνας
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Πετροκοκκίνων στο Δημοτικό Κήπο Χίου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
Χίου
Χίος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό Ι. Μονής Ζωοδόχου Πηγής στη Ζωοδόχο Πηγή
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ
Ζωοδόχου Πηγής
Ζωοδόχος Πηγή
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό Ι. Μονής Κοίμησης Θεοτόκου στο Γιρομέρι
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Γιρομερίου
Γιρομέριον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό Μονής Παλιο(υ)ρής
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
Παλιούρης
Παλιουρή
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό της Μονής Αγίας Παρασκευής
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ
Ζωοδόχου
Ζωοδόχος
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Καθολικό της Μονής Αγίας Παρασκευής
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Μονοδενδρίου
Μονοδένδριον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κρηναίο οικοδόμημα στη Μήθυμνα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Μηθύμνης
Μήθυμνα
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κρήνη Αγίας Αικατερίνης στη Μήθυμνα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Μηθύμνης
Μήθυμνα
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κρήνη Κοπάνου στη Μήθυμνα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Μηθύμνης
Μήθυμνα
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κρήνη παρά την οικία Γρηγορίου στη Μήθυμνα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Μηθύμνης
Μήθυμνα
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κρήνη παρά το Δημαρχείο στη Μήθυμνα
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Μηθύμνης
Μήθυμνα
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κρήνη της Τουρκοκρατίας στη θέση "Μπαριακτάρι" Μιστεγνών
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Μιστεγνών

Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κρήνη της Τουρκοκρατίας στην Άνω Πλατεία Μιστεγνών
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ
Μιστεγνών
Μιστεγνά
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κτίριο παλαιού Διδακτηρίου Ζιγοβιστίου (Καποδιστριακόν Σχολείον)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ
Ζιγοβιστίου
Ζιγοβίστιον
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Λιμάνι "Πασά"
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαυρεωτικής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Μονή Ζωοδόχου Πηγής
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ
Ζωοδόχου
Ζωοδόχος
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Στούπαινας στον Περίλεπτο
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Περιβλέπτου
Περίβλεπτος
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Μονή Τιμίου Προδρόμου Ρογκοβού
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Τσεπελόβου
Τσεπέλοβον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΐσκος επί αρχαίων λειψάνων στη Γαρίτσα, ιδ. οικογένειας Παπαδάτου
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Κέρκυρα
Οικιστικά Σύνολα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Γεωργίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΜΟΛΟΣΣΩΝ
Βροσίνας
Βροσίνα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Γεωργίου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΙΤΣΑΣ
ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ
Κάτω Λαψίστης
Κάτω Λαψίστα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Μηνά
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Μονοδενδρίου
Μονοδένδριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
Βίτσης
Βίτσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Γενεθλίου Θεοτόκου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Αλεποχωρίου Μπότσαρη
Αλεποχώριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Αλεποχωρίου Μπότσαρη
Αλεποχώριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Φανερωμένης
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ
Φορτοσίου
Φορτόσιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ο ερειπιώνας της Νικόπολης
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νικοπόλεως
Νικόπολις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Ο ερειπιώνας της Νικόπολης
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Μύτικα

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οχυρωματικός περίβολος "Καλόχτιστο" στη Βίγλα Αετού
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Άγρας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Παλαιοχριστιανική βασιλική Αγίου Θεράποντος στην Αγία Παρασκευή
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αγίας Παρασκευής

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιοχριστιανική βασιλική στην Αγία Παρασκευή
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αγίας Παρασκευής

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Τα τείχη της Μοσυνοπόλεως ή Μαξιμιανουπόλεως.
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΙΑΣΜΟΥ
ΣΩΣΤΟΥ
Μίσχου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Το ξυλόγλυπτο τέμπλο της Αγίας Ειρήνης Ερεσσού
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ
Ερεσού
Ερεσός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Τούρκικο τέμενος στον Μεσαγρό
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΡΑΣ
Μεσαγρού
Μεσαγρός
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Τρίτοξη Γέφυρα Καλογήρου (Καλογερικό) ή Πελεκίδη (Πλακίδη)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Κουκκουλίου

Γέφυρες
Τρίτοξη Γέφυρα Καλογήρου (Καλογερικό) ή Πελεκίδη (Πλακίδη)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΓΟΡΙΟΥ
ΤΥΜΦΗΣ
Κήπων

Γέφυρες
Τύμβος Παραδημής.
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Κομοτηνής
Παραδημή
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Χαλκειός Χίου: Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ
Χαλκείου
Χαλκειόν
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Χαλκειός Χίου: Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ
Χαλκείου
Χαλκειόν
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Χαλκειός Χίου: Ι. Ν. Αγίου Νικολάου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ
Χαλκείου
Χαλκειόν
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Χώρος Αρχαίου Θεάτρου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΓΥΘΕΙΟΥ
Γυθείου
Γύθειον
Θέατρα / Ωδεία
Αρχαιολογικές Θέσεις