Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1520/25247/14-4-1999 - ΦΕΚ 1207/Β/15-6-1999
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της οικίας Κωστούλα στην Αμαλιάπολη Ν. Μαγνησίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50, την οικία Κωστούλα στην Αμαλιάπολη Ν. Μαγνησίας, διότι αποτελεί αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα τοπικής αρχιτεκτονικής, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο τέλος του περασμένου αιώνα στην περιοχή της Μαγνησίας, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής. Επιπλέον συνδέεται με την ίδρυση του νεώτερου οικισμού μετά την καταστροφή του παλιού από τους Τούρκους το 1821."

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52 (όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 14 και 17 του ΝΔ 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν 1337/1983)
Ν 1469/1950
Ν 2039/1992 (ΦΕΚ 61/Α/13.4.1992)
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Αναδημοσίευση του ΦΕΚ 697/Β/18-5-1999 (διόρθωση τίτλου απόφασης και ΥΑ)
Τελευταία Ενημέρωση 24-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικία Κωστούλα στην Αμαλιάπολι
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΣΟΥΡΠΗΣ
Αμαλιαπόλεως
Αμαλιάπολις
Αστικά Κτίρια