Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/33380/2026/14-10-1997 - ΦΕΚ 1033/Β/24-11-1997
Τίτλος ΦΕΚ Συμπληρωματική κήρυξη Κλοπεδής και της ευρύτερης περιοχής της Αγ. Παρασκευής και Καλλονής Λέσβου, ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Συμπληρώνουμε τις αρ.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 20/5374/240/4-2-1991 (ΦΕΚ 213/Β/9-4-1991) και 15794/19-12-1961 (ΦΕΚ 35/Β/2.-2-1962) Αποφάσεις κήρυξης της αρχαίας Αρίσβης και Κλοπεδής Αγίας Παρασκευής Λέσβου ως αρχαιολογικών χώρων, καθότι στην ευρύτερη περιοχή αποκαλύφθηκαν νεκροταφείο, αρχιτεκτονικά λείψανα και επιφανειακά οικιστικά λείψανα.
Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο στην παρούσα απόφαση απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ από τα σημεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ-Ζ-Α. Το όριο Ζ-Α ταυτίζεται με την επαρχιακή οδό Μυτιλήνης- Καλλονής Μήθυμνας.
Τα ανωτέρω σημεία αντιστοιχούν στα εξής ζεύγη συντεταγμένων

'Α 26ο 12' 43' ανατολικά 39ο 16' Ο' βόρεια.
'Β 26ο 13' 41' ανατολικά 39ο 16' 22' βόρεια.
'Γ 26ο 15' 36' ανατολικά 39ο 16' 30' βόρεια.
'Δ 26ο 17' Ο' ανατολικά 39ο 16' Ο' βόρεια.
'Ε 26ο 20' 36' ανατολικά 39ο 14' 45' βόρεια.
'ΣΤ 26ο 20' 05' ανατολικά 39ο 13' 30' βόρεια.
'Ζ 26ο 16' 52' ανατολικά 39ο 12' 15' βόρεια.

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-10-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Αρίσβης (Παλαιόκαστρο). Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Αρίσβης
Αρίσβη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Δύο αρχαϊκοί ναοί στην Κλοπεδή Αγίας Παρασκευής
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αγίας Παρασκευής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι