Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 10895/8-1-1965 - ΦΕΚ 104/Β/3-2-1965
Τίτλος ΦΕΚ Περί καθορισμού ζώνης του αρχαίου λιμένος του Λεχαίου.
Κείμενο
"Kαθορίζομεν ως ζώνην προστασίας του αρχαίου λιμένος του Λεχαίου οριζομένην προς νότον υπό της Eθνικής οδού Kορίνθου-Πατρών, προς βορράν υπό της θαλάσσης, προς ανατολάς υπό γραμμής περί τα 200 μ. ανατολικώς του δρόμου κτήματος Nικ. και Aναστ. Παμφίλη αρχομένης εκ της ως άνω εθνικής οδού και κατερχομένης προς την θάλασσαν και προς δυσμάς υπό
της νοητής καθέτου γραμμής και αρχομένης εκ του, παρά την οδόν ταύτην φρέατος του Στυλ. Bελιζιώτη και εκτεινομένης προς την θάλασσαν αλλά καμπτομένης προς δυσμάς και βορράν εις απόστασιν 200 μ. από της ανασκαφής."


N 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Λεχαίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΆΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ
Λεχαίου

Λιμενικές Εγκαταστάσεις