Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/70047/1903 π.ε./9-2-1981 - ΦΕΚ 124/Β/2-3-1981
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως περιβάλλοντος Ι. Μονής Οσίου Λουκά Βοιωτίας, ότι χρειάζεται ειδική κρατική προστασία.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως τοπίο εξαιρέτου φυσικού κάλλους και τόπο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, το περιβάλλον της Ι. Μονής Οσίου Λουκά, την περιοχή δηλ. που περικλείεται από την κλειστή τεθλασμένη γραμμή με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-12-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Α, όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα. Τα παραπάνω σημεία ταυτίζονται με τις κορυφές των γύρω από τη Μονή βουνών και λόφων. Σε περιπτώσεις αιτήσεων ιδρύσεως λατομείων, η ζώνη προστασίας του φυσικού τοπίου πρέπει να θεωρηθεί ότι προεκτείνεται από το ανωτέρω περίγραμμα κατά 500 μέτρα γύρω απ' αυτό".

ΚΝ 5351/1932, άρθρα 50 και 52
Ν 1469/1950, άρθρα 1 και 5
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Μονή Οσίου Λουκά και το περιβάλλον της
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ
Στειρίου
Μονή Οσίου Λουκά
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι