Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/61145/3599/9-12-1997 - ΦΕΚ 81/Β/5-2-1998
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη θαλάσσιων περιοχών ως αρχαιολογικών στα νησιά Λήμνο και Λέσβο.
Κείμενο
"Κηρύσσονται ως αρχαιολογικοί χώροι οι παρακάτω θαλάσσιες περιοχές στα νησιά Λέσβο και Λήμνο για την προστασία των εκεί ευρισκομένων αρχαίων λιμενικών έργων.

ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ
1) Στη Μυτιλήνη η περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Α όπου η ΔΑ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α, Β, Γ, Δ, έχουν συντεταγμένες:

Χ Ψ
Α 7540,00 -16850,00
Β 8700,00 -16850,00
Γ 8700,00 -14486,00
Δ 7055,00 -14486,00


που αναφέρονται στο συνημμένο φύλλο 4733/7 κλίμακας 1:5000 της Γ.Υ.Σ..
Για την προστασία των δύο αρχαίων λιμένων, βορείου και νοτίου.

2) Στη Μήθυμνα η περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Α όπου η ΔΑ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α, Β, Γ, Δ, έχουν συντεταγμένες :

Χ Ψ
Α: 17.456,00 13.120,00
Β: 17.456,00 12.980,00
Γ: 17.095,00 12.980,00
Δ: 17.095,00 13.176,00

που αναφέρονται στα συνημμένα φύλλα 5619/4,2 κλίμακας 1:5.000 της ΓΥΣ.
Για την προστασία της αρχαίας λιθορριπής.

3) Στην αρχαία Αντισσαία (Τσαμούρ Λιμάνι) η περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Α όπου ΖΑ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού και σε Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ έχουν συντεταγμένες:

Χ Ψ
Α: 4455,00 4.625,00
Β: 4455,00 4.730,00
Γ: 6027,00 5.337,00
Δ: 6224,00 5.355,00
Ε: 6960,00 5.063,00
Ζ: 7293,00 4.560,00

που αναφέρεται στο συνημμένο φύλλο 5628/1 κλίμακας 1:5.000 της ΓΥΣ. Για την προστασία της πρόσφατα εντοπισθείσας αρχαίας λιθορριπής στο Τσαμούρ Λιμάνι και της θαλάσσιας περιοχής της αρχαίας Αντισσαίας.

4) Στη Συναμία η περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Α όπου η ΔΑ ακολουθεί την γραμμή αιγιαλού, τα δε Α, Β, Γ, Δ έχουν συντεταγμένες:

Χ Ψ
Α: - 14.420.00 - 13.715.00
Β: - 14.420.00 - 13.837.00
Γ: - 14.018.00 - 13.837.00
Δ : - 14.018.00 - 13.707.00

που αναφέρονται στο συνημμένο φύλλο 5710/4 κλίμακας 1:5.000 της ΓΥΣ.

5) Στον Άγιο Φωκά η περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α,Β,Γ,Δ όπου η ΔΑ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού, τα δε Α, Β, Γ, Δ έχουν συντεταγμένες:

Χ Ψ
Α 17.694.00 - 26.675.00
Β 17.694.00 - 27.407.00
Γ 17.232.00 - 27.407.00
Δ 17.232.00 - 26.818.00

που αναφέρονται στο συνημμένο φύλλο 5649/8 κλίμακας 1:5.000 της ΓΥΣ.
Για την προστασία της αρχαίας λιθορριπής κάτω από το εκκλησάκι του Αγ. Φωκά όπου το ιερό του Διονύσου.

ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ
1) Στη Μύρινα - Πέτασο η περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Α όπου η ΣΑ ακολουθεί τη γραμμή αιγιαλού τα δε Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ έχουν συντεταγμένες:

Χ Ψ
Α 7.930,00 -13.500,00
Β 7.000,00 -13.500,00
Γ 7.000,00 -14.280,00
Δ 7.200,00 -15.390,00
Ε 7.526,00 -15.000,00
Ζ 8.140,00 -15.286,00
Η 8.200,00 -16.742,00
Θ 8.200,00 -17.370,00
Ι 8.500,00 -18.000,00
Κ 8.670,00 - 18.360,00
Λ 8.670,00 -18.800,00
Μ 8.400,00 -19.233,00
Ν 8.190,00 -19.500,00
Ξ 7.650,00 -19.675,00
Ο 7.150,00 -19.675,00
Π 6.500,00 -20.000,00
Ρ 6.500,00 -20.500,00
Σ 6.920,00 -20.500,00

που αναφέρονται στα συνημμένα φύλλα 4568/3-4568/1, 4558/6 - 4558/5 - 4558/8 - 4568/2 - 4558/5 - 4558/6 κλίμακας 1:5.000 της Γ.Υ.Σ. για την προστασία του θαλάσσιου χώρου μπροστά από το κάστρο στον Ρωμαϊκό και Τούρκικο γυαλό και του θαλάσσιου χώρου Πετάσου και Αντεμόνα.

2) Στον όρμο Πουρνιά - Ηφαιστεία - Καβείριο - Νεφτίνα - Αγ. Σωτήρα η περιοχή που περικλείεται από τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Ω1, Ω2 τα οποία έχουν συντεταγμένες:

Χ Ψ
Α -16.095,00 22.900,00
Β -16.095,00 23.050,00
Γ -13.940,00 23.050,00
Δ -13.290,00 23.650,00
Ε -13.290,00 23.850,00
Ζ -12.935,00 24.210,00
Η -12.350,00 24.210,00
Θ -12.000,00 24.460,00
Ι -11.460,00 24.460,00
Κ -11.460,00 24.000,00
Λ -10.525,00 24.000,00
Μ -10.375,00 24.380,00
Ν -10.580,00 24.665,00
Ξ -11.350,00 24.935,00
Ο -11.435,00 25.090,00
Π -10.100,00 26.635,00
Ρ -9.500,00 27.110,00
Σ -8.820,00 27.500,00
Τ -8.842,00 27.561,00
Υ -8.535,00 28.460,00
Φ -8.535,00 28.920,00
Χ -8.820,00 29.150,00
Ψ -8.840,00 29.545,00
Ω -8.250,00 30.130,00
Ω1 -7.940,00 30.130,00
Ω2 -7.940,00 29.965,00

που αναφέρονται στα συνημμένα φύλλα 4641/8, 4650/4 - 4651/1 - 4651/3 - 4650/6 κλίμακας 1:5.000 της ΓΥΣ για την προστασία του φρουρίου Κότσινα, του θαλάσσιου χώρου της Ηφαιστείας και του Καβειρίου όπου υπάρχουν ενάλια αρχαία και των αρχαίων λιμενικών έργων στις περιοχές Νεφτίνα και Αγ. Σωτήρα."


ΚΝ 5351/1932
Ν 1127/1981 (ΦΕΚ 32/Α/1981)
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Βλ. σύνδεση καρτών.
Τελευταία Ενημέρωση 08-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Ηφαιστείας
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΟΥΔΡΟΥ
Κοντοπουλίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος θαλάσσιας περιοχής Μηθύμνης (αρχαία λιμενικά έργα)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Μηθύμνης
Μήθυμνα
Ενάλιοι Χώροι
Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Αρχαιολογικός χώρος Ιερού των Καβείρων
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΟΥΔΡΟΥ
Κοντοπουλίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Μύρινας - Κάσπακα - Αυλώνα - Πέτασου - Θάνους Ανδρωνίου - Πλατέος Λήμνου (λείψανα οικισμών, νεκροταφείων, λατομείων). Καθορισμός Ζώνης Προστασίας Α.
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΥΡΙΝΑΣ
Θάνους

Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Μύρινας - Κάσπακα - Αυλώνα - Πέτασου - Θάνους Ανδρωνίου - Πλατέος Λήμνου (λείψανα οικισμών, νεκροταφείων, λατομείων). Καθορισμός Ζώνης Προστασίας Α.
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΥΡΙΝΑΣ
Πλατέος

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Μύρινας - Κάσπακα - Αυλώνα - Πέτασου - Θάνους Ανδρωνίου - Πλατέος Λήμνου (λείψανα οικισμών, νεκροταφείων, λατομείων). Καθορισμός Ζώνης Προστασίας Α.
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΥΡΙΝΑΣ
Μυριναίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Μύρινας - Κάσπακα - Αυλώνα - Πέτασου - Θάνους Ανδρωνίου - Πλατέος Λήμνου (λείψανα οικισμών, νεκροταφείων, λατομείων). Καθορισμός Ζώνης Προστασίας Α.
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΥΡΙΝΑΣ
Κάσπακα

Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Αρχαιολογικός χώρος στη θαλάσσια περιοχή δύο αρχαίων λιμένων
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνης
Μυτιλήνη
Φυσικοί Χώροι
Ενάλιοι Χώροι
Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Άγιος Σωτήρας" Πλάκας (οικοδομικά λείψανα)
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΟΥΔΡΟΥ
Παναγίας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο ακρωτήριο Αγίου Φωκά (θαλάσσια περιοχή και ιερό Βρισιγενούς Διονύσου)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ
Βρίσας
Άγιος Φωκάς
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Θαλάσσια περιοχή αρχαίας Αντισσαίας (Τσαμούρ Λιμάνι)
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Σκαλοχωρίου
Αρχαία Άντισσα (τ.Κούλοβα)
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Θαλάσσια Περιοχή Συκαμινέας
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΗΘΥΜΝΑΣ
Συκαμινέας
Συκαμινέα
Ενάλιοι Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Φρούριο Κότσινα
ΛΗΜΝΟΥ
ΛΗΜΝΟΥ
ΜΟΥΔΡΟΥ
Ρεπανιδίου
Κότσινας
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια