Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/329/13/28-1-2000 - ΦΕΚ 222/Β/25-2-2000
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δημ. Διαμ. Κόρδας του Δήμου Σελλάνων, Ν. Καρδίτσας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, δημοτικού Διαμερίσματος Κόρδας, Δήμου Σελλάνων, Ν. Καρδίτσας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με περιβάλλοντα χώρο 150μ. γύρω του.
Ο ναός είναι μονόχωρος καμαροσκέπαστος με ημικυκλική αψίδα Ιερού και κατεδαφισμένο σήμερα νάρθηκα στη Δ. πλευρά. Στη στέγη ανοίγονται φωτιστικοί φεγγίτες, τρεις σε κάθε πλευρά.
Εσωτερικά ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες που χρονολογούνται με βάση τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά στα τέλη του 17ου αρχές του 18ου αι.
Από το παλιό τέμπλο το μόνο σημείο που διασώζεται είναι η επιγραφή 1730, πιθανότατα έτος κατασκευής του.
Πρόκειται για αρκετά αξιόλογο μνημείο, από τα λίγα που σώζονται στην περιοχή του Δήμου Σελλάνων του τέλους του 17ου ή αρχές του 18ου αι. και το μοναδικό ιστορικό σημείο αναφοράς για το δημοτικό διαμέρισμα Κόρδας."

ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΣΕΛΛΑΝΩΝ
Μαραθέας
Κόρδα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι