Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/14191/782/30-3-1995 - ΦΕΚ 310/Β/20-4-1995
Τίτλος ΦΕΚ Συμπλήρωση κήρυξης-οριοθέτηση αρχ/κού χώρου Θυρρείου Βόνιτσας.
Κείμενο
"Για λόγους αμεσότερης προστασίας των ερειπίων της αρχαίας σημαντικότατης πόλης των Aκαρνάνων, Θύρρειον, στη Bόνιτσα, συμπληρώνουμε την αριθμ. 76739/3121/21-12-1940 (ΦEK 296/B/30-12-1940) υπουργική απόφαση, με την οποία κηρύχθηκε ο χώρος ως αρχαιολογικός και επαναπροσδιορίζουμε τα όρια του αρχαιολογικού χώρου. H εν λόγω περιοχή ορίζεται στο συνημμένο Φ.X. Γ.Y.Σ. από τα σημεία A, B, Γ, Δ, E, Z, H, Θ, I, K-A, που ακολουθούν στον αντίστοιχο πίνακα συντεταγμένων:

ΠINAKAΣ ΣYNTETAΓMENΩN
K.Φ.X. 1 :100.000 ΦYΛΛO XAPTH
φ =38 45 λ=-- 2 45

ΣHMEIO Ψ X ΦYΛΛO XAPTH
A 2.808 9.430 5167 / 6
B 3.262 11.840 5167 / 4
Γ 2.198 12.462 5167 / 4
Δ 1.790 13.290 5167 / 4
E 0.657 13.331 5167 / 4
Z -0.009 12.842 5167 / 4
H 0.53 11.310 5167 / 4
Θ 0.180 10.723 5167 / 6
I 0.172 10.670 5167 / 6
K 1.420 9.497 5167 / 6

Στην κηρυσσόμενη περιοχή συμπεριλαμβάνονται τα τείχη της πόλης, τα οικοδομικά της λείψανα εντός των τειχών και οι θέσεις του εκτεταμένου νεκροταφείου της εντός και εκτός των τειχών".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 20-10-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη Βόνιτσα (αρχαία πόλη Θύρρειον)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ
Θυρίου (τ.Θυρρείου)

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα