Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4016/54215/16-10-2001 - ΦΕΚ 1354/Β/17-10-2001
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης του κτιρίου του αγροτικού ιατρείου στο Δ.Δ. Φίλιας Δήμου Καλλονής Ν. Λέσβου ιδιοκτ. Δήμου Καλλονής.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50, το κτίριο του αγροτικού ιατρείου στο Δ.Δ. Φίλιας Δήμου Καλλονής Ν. Λέσβου, ιδιοκτησίας Δήμου Καλλονής, διότι είναι χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής του τέλους του 19ου αιώνα στη Λέσβο και αποτελεί μέρος της πολιτισμικής ιστορίας του τόπου".

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο του αγροτικού ιατρείου στη Φίλια, ιδ. δήμου Καλλονής
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Φίλιας
Φίλια
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας