Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/50877/1481/14-11-1995 - ΦΕΚ 990/Β/30-11-1995
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός 24 Φρυκτωρίων στη Χίο ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και καθορισμός ζώνης προστασίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τα 24 φρυκτώρια στη Χίο ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία, με ζώνη προστασίας ακτίνα 500 μέτρων γύρω από αυτά, με κέντρο κύκλου τον πυρήνα των κτισμάτων.
Τα φρυκτώρια είναι γνωστά ακόμη και σήμερα στη Χίο με τη μεσαιωνική ονομασία "βίγλες" και αποτελούν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα οχύρωσης του νησιού. Πρέπει να θεωρηθούν κτίσματα του 15ου ή 16ου αιώνα, με εμφανείς κατασκευαστικές ομοιότητες με τα πυργόπουλα των μεσαιωνικών χωριών, (Μεστών), που αποτελούν κτίσματα της Γενουατοκρατίας.
Οι βίγλες αυτές αποτελούν σημαντικά μνημεία της ιστορίας και της οχυρωματικής αρχιτεκτονικής της μεσαιωνικής Χίου και είναι οι ακόλουθες (με τη σειρά που αριθμούνται στο συνημμένο χάρτη):
1. Βολισσός, θέση Λιμιά, "βίγλα του Δαμαλά".
2. Σιδηρούντα. Θέση Πραστειά.
3. Σιδηρούντα. Ακρωτήριο Τηγάνι, "πύργος του Παχή".
4. Δήμος Ομηρούπολης, όρμος Ελίντας.
5. Λιθί, όρμος Τραχηλίου.
6. Λιθί, "βίγλα Καμινακίου.
7. Ολύμποι, θέση Δίδυμοι ή Κουμαριά.
8. Μεστά, θέση Λειβαδιά (ήδη κηρυγμένη με το ΦΕΚ 618/Β/17.9.65).
9. Μεστά, θέση Βιγλιά.
10. Μεστά, όρμος Μερικούντας.
11. Μεστά, κόλπος Αποθήκας.
12. Μεστά, κόλπος Αυλωνιάς.
13. Ολύμποι, θέση Αγία Θεοδοσία ή Αγία Δύναμη.
14. Πυργί, θέση Νέπαγος.
15. Πυργί, όρμος Καρύντας, θέση Βέρκου.
16. Πυργί, όρμος Καρύντας, θέση Χρυσολιού.
17. Πυργί, όρμος Καλοσιώρου.
18. Πυργί, Εμπορειός.
19. Πυργί, θέση Μπρούκια.
20. Καλαμωτή. Κώμη.
21. Νεοχώρι. Παραλία Αγίας Φωτεινής.
22. Θυμιανά. Ακρωτήριο Πούντα, "βίγλα του Γαδαρά".
23. Θυμιανά. Καρφάς, Ακρωτήριο Αγίας Ελένης.
24. Καρδάμυλα. Ακρωτήριο Βαμβακάς.

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Βίγλα στο Πασά Λιμάνι Μεστών Χίου
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Μεστών
Λιμένας
Αμυντικά Συγκροτήματα
Βολισσός Χίου : "Βίγλα του Δαμαλά"
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΜΑΝΗΣ
Βολισσού
Λιμιά
Αμυντικά Συγκροτήματα
Εμπορειός Χίου. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Πυργίου
Εμπορειός
Αμυντικά Συγκροτήματα
Θυμιανά. "Βίγλα του Γαδαρά"
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Θυμιανών

Αμυντικά Συγκροτήματα
Θυμιανά. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Θυμιανών

Αμυντικά Συγκροτήματα
Καλαμωτή. Κώμη. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Καλαμωτής
Κώμη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Καρδάμυλα. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ
Καρδαμύλων

Αμυντικά Συγκροτήματα
Λιθί. "Βίγλα Καμινακίου"
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Λιθίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Λιθί. Όρμος Τραχηλίου. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Λιθίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Μεστά. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Μεστών
Μερικούντα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Μεστά. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Μεστών

Αμυντικά Συγκροτήματα
Μεστά. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Μεστών

Αμυντικά Συγκροτήματα
Μεστά. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Μεστών

Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεοχώρι. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Νεοχωρίου
Παραλία Αγίας Φωτεινής
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ολύμποι. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Ολύμπων
Ολύμποι
Αμυντικά Συγκροτήματα
Ολύμποι. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Ολύμπων
Ολύμποι
Αμυντικά Συγκροτήματα
Όρμος Ελίντας. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ


Αμυντικά Συγκροτήματα
Πραστειά Σιδηρούντος: Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
Σιδηρούντος
Σιδηρούντα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πυργί. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Πυργίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πυργί. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Πυργίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πυργί. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Πυργίου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πυργί. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Πυργίου
Καρύντα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πυργί. Βίγλα
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Πυργίου
Καρύντα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Σιδηρούντα: Βίγλα, "Πύργος του Παχή"
ΧΙΟΥ
ΧΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
Σιδηρούντος

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι