Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/590/35066/6-6-2002 - ΦΕΚ 872/Β/12-7-2002
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων Μνημείων της Αστικής Σχολής και του Κωδωνοστασίου του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου καθώς και της Βρύσης στην Κοινότητα Λεχόβου Ν. Φλωρίνης.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50 την Αστική Σχολή και το Κωδωνοστάσιο του Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου καθώς και τη Βρύση στην Κοινότητα Λεχόβου Ν. Φλωρίνης, διότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και μορφολογικό ενδιαφέρον και αποτελούν αξιόλογα δείγματα της τοπικής αρχιτεκτονικής. Επιπλέον, αποτελούν μαρτυρίες της ανάπτυξης της εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Επίσης, το κτιριακό αυτό συγκρότημα είναι συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής και την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου".

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 09-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αστική Σχολή στο Λέχοβο
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΛΕΧΟΒΟΥ
Λεχόβου
Λέχοβον
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Βρύση στο Λέχοβο
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΛΕΧΟΒΟΥ
Λεχόβου
Λέχοβον
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κωδωνοστάσιο Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου στο Λέχοβο
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΛΕΧΟΒΟΥ
Λεχόβου
Λέχοβον
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κωδωνοστάσια
Αστικά Κτίρια
Θρησκευτικοί Χώροι
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας