Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/15590/350/29-8-1995 - ΦΕΚ 798/Β/14-9-1995
Τίτλος ΦΕΚ Ανακοίνωση ως αρχαίου μνημείου της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του Αγίου Ανδρέα, στη θέση "Νήσο Διάπορο" Βουρβουρούς Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.
Κείμενο
"Ανακοινώνουμε ότι τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αγ. Ανδρέα στη "Νήσο Διάπορο" Βουρβουρούς Αγ. Νικολάου Χαλκιδικής είναι αρχαίο μνημείο.
Πρόκειται για τα ερείπια μιας τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με μεγάλη κόγχη και αίθριο διαστάσεων 18Χ12.90 μ. και ορατό μήκος 18μ. Είναι κτισμένη με αργολιθοδομή και ισχυρό ασβεστοκονίαμα και οι τοιχογραφίες σώζονται σε ύψος ενός έως επτά μέτρων. Για τα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη της χρησιμοποιήθηκαν και αρχαία μάρμαρα σε δεύτερη χρήση".

KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 106/Β/12-2-1998. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης. Βλ. σύνδεση δελτίων.
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Νήσο Διάπορο" Βουρβουρούς. Παλαιοχριστιανική βασιλική Αγίου Ανδρέα
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Αγίου Νικολάου
Διάπορος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Νήσο Διάπορο" Βουρβουρούς. Παλαιοχριστιανική βασιλική Αγίου Ανδρέα
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Αγίου Νικολάου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι