Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 52434/1598/6-8-1946 - ΦΕΚ 149/Β/10-9-1946
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
''Κηρύσσομεν ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον το εν Ελασσόνι Τουρκικόν Τέμενος ένεκα του καλλιτεχνικού και ιστορικού του ενδιαφέροντος".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Τουρκικό τέμενος στην Ελασσόνα
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Ελασσόνος
Ελασσών
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι