Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4244 π.ε./9670/3-2-1998 - ΦΕΚ 228/Β/11-3-1998
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του νερόμυλου στο συνοικισμό Γουριανά της Κοινότητας Γραικικού Άρτας, ιδιοκτ. της Κοινότητας και της Εκκλησίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το νερόμυλο στο συνοικισμό Γουριανά κοινότητας Γραικικού Άρτας, ιδιοκτησίας της κοινότητας και της Εκκλησίας, διότι αποτελεί αξιόλογο δείγμα κτιρίου ειδικής χρήσης με στοιχεία τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, το οποίο είναι συνδεδεμένο με την παραγωγική και κοινωνική ιστορία του οικισμού και είναι σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής".

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Νερόμυλος στα Γουριανά, ιδ. της κοινότητας και της Εκκλησίας
ΑΡΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ
Γραικικού
Γουριανά
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι