Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/9692/241/9-4-1986 - ΦΕΚ 289/Β/24-4-1986
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός I. Nαού Παναγίας Xρυσοσπηλιώτισσας Γουριανών Άρτας ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ολόκληρο το συγκρότημα μαζί με τα προσκτίσματα και τις βρύσες του Iερού Nαού Παναγίας Xρυσοσπηλιώτισσας Γουριανών Άρτης ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία με ζώνη προστασίας 50 μ., που αρχίζει από τα τελευταία προσκτίσματα, λόγω του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού του χαρακτήρα.
Ο ναός, ήταν άλλοτε καθολικό μονής που σήμερα έχει διαλυθεί, είναι μικρών διαστάσεων μονοκάμαρος με τρούλλο και 3πλευρες κόγχες (αθωνίτικου τύπου) και μεταγενέστερου νάρθηκα".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Χρυσοσπηλιώτισσας Γουριανών (μαζί με τα προσκτίσματα και τις βρύσες)
ΑΡΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΑΓΝΑΝΤΩΝ
Γραικικού
Γουριανά
Συστήματα Ύδρευσης
Βοηθητικοί Χώροι
Κρήνες
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι