Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/63649/16-11-2001 - ΦΕΚ 1620/Β/6-12-2001
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης και ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιριακού συγκροτήματος Λαογραφικού Μουσείου - Ελαιοτριβείου - Κατοικίας στο Γαβαλοχώρι Δήμου Βάμου, Επαρχίας Αποκορώνου Ν. Χανίων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης και ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 1469/50 και 2039/92, το κτιριακό συγκρότημα Λαογραφικού Μουσείου - Ελαιοτριβείου - Κατοικίας στο Γαβαλοχώρι Δήμου Βάμου, Επαρχίας Αποκορώνου Ν. Χανίων, διότι ως σύνολο αποτελούν μία αυτόνομη κτιριακή ενότητα στην περιοχή Άγιος Στέργιος του Γαβαλοχωρίου του Δήμου Βάμου, που αναδεικνύει την τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική Το παραπάνω κτιριακό συγκρότημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής της Δυτικής Κρήτης και είναι συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής ".


Κ ΚΝ 5351/1932.
Ν 1469/1950
Ν 2039/1992.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτιριακό Συγκρότημα Λαογραφικού Μουσείου - Ελαιοτριβείου - κατοικίας
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΒΑΜΟΥ
Γαβαλοχωρίου
Γαβαλοχώριον
Αγροτική Οικονομία
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Οικιστικά Σύνολα
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας