Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3105/62264/16-11-2001 - ΦΕΚ 1600/Β/4-12-2001
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων των δύο κάστρων (κουλέδων) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ασκύφου του Δήμου Σφακίων Ν. Χανίων και ορισμός περιβάλλοντος χώρου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, τα δύο κάστρα (κουλέδες) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ασκύφου του Δήμου Σφακίων Ν. Χανίων, διότι αποτελούν αξιόλογα δείγματα φρουριακής αρχιτεκτονικής και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία και τις μνήμες της περιοχής.
Στην κήρυξη περιλαμβάνεται και η δεξαμενή, καθώς και το μονοπάτι που συνδέει τους δύο κουλέδες. Για την προβολή και ανάδειξη τους ορίζεται περιβάλλων χώρος, όπως αυτός απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα".


Κ ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Ν 1469/1950.
Ν. 2039/1992.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Δύο Κάστρα ( Κουλέδες)
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΦΑΚΙΩΝ

Ασκύφου

Συστήματα Ύδρευσης
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια