Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/ΚΗΡ/6407/191/14-3-2002 - ΦΕΚ 452/Β/12-4-2002
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ασκητηρίου Τιμίου Σταυρού, Δημ. Διαμ. Πυθίου, Δήμου Ολύμπου επαρχίας Ελασσόνας, Ν. Λάρισας, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Ανακοινώνουμε:
Ότι το ασκητήριο του Τιμίου Σταυρού, που βρίσκεται σε βραχώδη παρειά ενός λόφου ανατολικά του Δημ. Διαμ. Πυθίου, Δήμου Ολύμπου επαρχ. Ελασσόνας, Ν. Λάρισας, είναι αρχαίο μνημείο.
Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής των ασκητηρίων του 14ου αι.
Το σύνολο αποτελείται από τρεις μικρούς ακανόνιστους συνεχόμενους χώρους, οι οποίοι διαμορφώνονται στη φυσική κοιλότητα του βράχου.
Εμπρός από το άνοιγμα του βράχου διασώζονται σε ερειπιώδη κατάσταση δύο μικροί συνεχόμενοι χώροι και ανατολικώς αυτών μια είσοδος οδηγεί στο κυρίως ναΰδριο.
Το ναΰδριο είναι ένας τραπεζοειδούς μορφής ακανόνιστος θάλαμος, ο οποίος φέρει προς Α σχεδόν τετράγωνου σχήματος απολήγον σε ημικυκλική κόγχη Ιερό Βήμα.
Στα σωζόμενα τμήματα των τοίχων των δύο ερειπωμένων χώρων και στο ναΰδριο διατηρούνται τοιχογραφίες οι οποίες χρονολογούνται επακριβώς βάσει της κτητορικής επιγραφής που διασωζόταν στο υπέρθυρο της εισόδου του Ιερού Βήματος στα 1339 (επί αυτοκρατορίας του Ανδρόνικου Γ)".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ασκητήριο του Τιμίου Σταυρού στο Πύθιο
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ
Πυθίου
Πύθιον
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι