Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4006/49156/20-9-2001 - ΦΕΚ 1264/Β/1-10-2001
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και ως έργου τέχνης, του κτιρίου, ιδιοκτησίας Φωτεινής Ζαφειροπούλου, επί της οδού Μοσχονησίων 8 στην Ν. Φιλαδέλφεια.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το κτίριο ιδιοκτησίας Φωτεινής Ζαφειροπούλου, επί της οδού Μοσχονησίων 8 στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, διότι αποτελεί για την περιοχή σπάνιο δείγμα κτιρίου με εκλεκτικιστικά μορφολογικά στοιχεία στις όψεις και για το λόγο αυτό είναι σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου".

Ν. 5351/1932, άρθρο 52, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 και 17 του Ν.Δ. 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1337/1983 και ισχύει.
Ν. 1469/1950
Ν. 2039 (ΦΕΚ 61/Α/13-4.92).
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στην οδό Μοσχονησίων 8, ιδ. Φωτεινής Ζαφειροπούλου
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Νέας Φιλαδελφείας
Νέα Φιλαδέλφεια
Αστικά Κτίρια