Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2557/41248/2-7-1997 - ΦΕΚ 788/Β/1-9-1997
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Πλατανούσας Ν. Ιωαννίνων μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του 20μ. περιμετρικά του κτιρίου, ιδιοκτησίας της Κοινότητας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950 το παλαιό Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Πλατανούσας Ν. Ιωαννίνων, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του 20 μέτρα περιμετρικά του κτιρίου, ιδιοκτησίας της Κοινότητας, διότι πρόκειται για πέτρινο κτίριο απλής λαϊκής αρχιτεκτονικής με χρήση σχολείου, το μοναδικό στην περιοχή με τη χρήση αυτή, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και άμεσα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής."

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 03-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παλαιό Δημοτικό Σχολείο
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ
Πλατανούσσης
Πλατανούσσα
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας