Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2796/43152/3-12-1986 - ΦΕΚ 936/Β/31-12-1986
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του τουρκικού φρουρίου "Ιτζεδίν" (κτιριακό συγκρότημα μαζί με βρύση) στον κόλπο της Σούδας Ν. Χανίων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/50, το τούρκικο φρούριο "Ιτζεδίν" (το κτιριακό συγκρότημα μαζί με τη βρύση) στον κόλπο της Σούδας Ν. Χανίων επειδή η θέση του φρουριακού συγκροτήματος που δεσπόζει στην περιοχή Αποκορώνου και η σύνδεση του με τα ιστορικά γεγονότα του 19ου και 20ου αι. και τους αγώνες των Κρητών για την απελευθέρωσή τους, στοιχειοθετούν την έννοια του ιστορικού μνημείου. Συγκεκριμένα χτίστηκε μετά την επανάσταση του 1866 από το Διοικητή Κρήτης Ρεούφ Πασά και πήρε το όνομα του γιού του Ρεούφ, Αμπτούλ Αζίζ Ιτζεδίν. Στη θέση αυτή προϋπήρχε φρούριο ήδη το 1630. Στην εξέγερση των Κρητών το 1878 οι επαναστάτες δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν. Από την αναχώρηση του τουρκικού στρατού ως το1950 χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή. Είναι λιθόκτιστο κτίριο, ορθογώνιο με αυλή στο κέντρο. Στη βορινή πλευρά, υπάρχει σειρά θολωτών χώρων που καλύπτονται από το ανάχωμα του προμαχώνα, και που στο βάθος έχουν είδος καταπακτής που οδηγεί στα πυροβολεία. Ανατολικά, Βορινά και Δυτικά το ανάχωμα υποβαστάζεται από πέτρινη βάση από λαξευτή λιθοδομή που δημιουργεί πρανές και καταλήγει σε κυμάτιο.
Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η είσοδος του κτιρίου, με τοξωτό υπέρθυρο και θύρωμα από λαξευτή λιθοδομή, με παραστάδες και οριζόντιο γείσο. Στη Ν. πλευρά και έξω από το κτίριο υπάρχει κτιστή δεξαμενή που κατασκευάστηκε το 1884, "επί αυτοκρατορίας Σουλτάν Χαμέτ υπό Γεωργάκη αρχιτέκτονος" κατά την εντοιχισμένη επιγραφή στα Ελληνικά".

KN 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-02-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Τουρκικό φρούριο Ιτζεδίν και βρύση
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΟΥΔΑΣ
Απτέρων

Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες