Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1690/27325/20-6-1988 - ΦΕΚ 494/Β/14-7-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό τόπο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία συμφώνως προς τις διατάξεις του N 1469/50, το ιστορικό κέντρο της Φλώρινας, που περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα 1,2,3,4,5α,25,26,27,28,30,31,56,60,63, 64,67,72, 74,77,82,84,85,91,92,94, 128,131,139,140,145,146, τους πρόποδες του λόφου του Aγίου Παντελεήμονα και τα οικοδομικά τετράγωνα 51,53,53α,62,69,70 και 71, διότι αποτελεί μαρτυρία της εξέλιξης της πόλης τη δεκαετία του 1920, όπου ο χάρτης του 1918-19 της τεχνικής υπηρεσίας του Γαλλικού Συμμαχικού Στρατού στην πολεοδομία και ο εκλεκτικισμός στην αρχιτεκτονική υπήρξαν τα καθοριστικά στοιχεία".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ιστορικό Κέντρο Φλώρινας
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλωρίνης
Φλώρινα
Ιστορικοί Τόποι
Οικιστικά Σύνολα