Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1570/25374/4-8-1988 - ΦΕΚ 635/Β/30-8-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του N1469/50, το Δημοτικό Σχολείο Ξινού Nερού στη Φλώρινα, με τον περιβάλλοντα χώρο του, όπως ακριβώς απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία ABΓΔEZHΘIKΛMNA, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης, γιατί πρόκειται γιά πολύ αξιόλογο κτίσμα των αρχών του αιώνα μας, με εκλεκτικιστική διάθεση στην μορφολογική οργάνωση των όψεων, όπου συνυπάρχουν στοιχεία αναγεννησιακά και μπαρόκ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Δημοτικό Σχολείο στο Ξινό Νερό
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Ξινού Νερού
Ξινόν Νερόν
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας